SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE

Seniorzy w akcji

ok. 300.000 zł.
dotacje na projekty skierowane do seniorów
Program ma na celu wsparcie osób po 60. roku życia lub par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnych społeczności. Dotacje można uzyskać na przedsięwzięcia, które realizują co najmniej jeden z poniższych celów: angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym a także uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: ok. 300.000 zł.
Wysokość wsparcia: 6.000 – 15.000 zł, do 90%.
Wkład własny: min. 10% (dopuszczalny finansowy lub niefinansowy – rzeczowy, usługowy, wolontariat).
Czas trwania projektu: do 10 miesięcy, od 1.09 roku, w którym ogłoszono nabór do 30 czerwca kolejnego roku.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) we współpracy z organizacją pozarządową/instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o grant (tzw. „organizacja wspierająca”).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe, które realizują co najmniej 1 z poniższych celów:
– angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia,
– sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych,
– włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym,
– uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej.
Opis:  
Organizatorem jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę.
Konkurs jest organizowany w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Cel konkursu: wsparcie osób po 60. roku życia lub par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnych społeczności.
Ze środków programu nie mogą być finansowane:
– stała oferta zajęć skierowanych tylko do członków/ odbiorców organizacji;
– stała oferta kursów, zajęć komputerowych;
– stała oferta zajęć sportowych czy rekreacyjnych;
– działania o charakterze interwencyjnym: świadczenie doraźnej pomocy medycznej, opiekuńczej czy materialnej;
– jednorazowe akcje takie jak: konferencja, udział w festiwalu, wyjazd turystyczny czy szkolenie (w sytuacji, gdy są to główne działania, wokół których skupia się projekt);
– działania, które służą realizacji celów politycznych czy religijnych;
– remonty oraz inwestycje.
Jedna organizacja/instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych na konkurs.
Jedna osoba może zgłosić tylko 1 pomysł na konkurs.
Konkurs realizowany jest w formule inkubatora mającego na celu dopracowanie i rozwijanie zgłoszonych pomysłów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje).
Termin składania wniosków:
18 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://seniorzywakcji.pl/
Kontakt:  
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
ul. Mokotowska 55 , 00-542 Warszawa
T: (22) 396 55 16  lub 19, pon-pt w godz. 10.00 – 16.00
listy@seniorzywakcji.pl
http://seniorzywakcji.pl/kontakt

Ważne dotacje na projekty skierowane do seniorów
Budżet programu ok. 300.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja