BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Mikropożyczka TISE

preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
W ramach programu można uzyskać pożyczkę na sfinansowanie celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (bieżące koszty działalności, cele obrotowe i inwestycyjne). Fundusz nie finansuje rolnictwa, działalności o charakterze spekulacyjnym oraz działalności o wątpliwej reputacji społecznej.

Rodzaj wsparcia:
POŻYCZKA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
30.000 – 100.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
okres finansowania: do 36 miesięcy.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Firmy mikro zatrudniające do 9 osób działające na rynku minimum 12 miesięcy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (bieżące koszty działalności, cele obrotowe i inwestycyjne).
Fundusz nie finansuje: rolnictwa, działalności o charakterze spekulacyjnym oraz działalności o wątpliwej reputacji społecznej.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA. Mikropożyczka TISE została przygotowana w porozumieniu z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.
Oprocentowanie:
– standardowe = 9%,
– z zabezpieczeniem hipotecznym = 7,5%.
Opłata manipulacyjna = 4 – 6 % (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki). Opłata monitująca zwracana po spłacie pożyczki = 750 zł.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Więcej informacji:   
https://tise.pl/nowosc-w-naszej-ofercie-mikro-pozyczka-tise/
Kontakt:
 
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA
https://tise.pl/kontakt/

Ważne preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Wysokość wsparcia 30.000 – 100.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka