BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Mikropożyczka TISE

preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
W ramach programu można uzyskać pożyczkę na sfinansowanie celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (bieżące koszty działalności, cele obrotowe i inwestycyjne). Fundusz nie finansuje rolnictwa, działalności o charakterze spekulacyjnym oraz działalności o wątpliwej reputacji społecznej.

Rodzaj wsparcia:
POŻYCZKA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
30.000 – 100.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
okres finansowania: do 36 miesięcy.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Firmy mikro zatrudniające do 9 osób działające na rynku minimum 12 miesięcy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (bieżące koszty działalności, cele obrotowe i inwestycyjne).
Fundusz nie finansuje: rolnictwa, działalności o charakterze spekulacyjnym oraz działalności o wątpliwej reputacji społecznej.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA. Mikropożyczka TISE została przygotowana w porozumieniu z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.
Oprocentowanie:
– standardowe = 9%,
– z zabezpieczeniem hipotecznym = 7,5%.
Opłata manipulacyjna = 4 – 6 % (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki). Opłata monitująca zwracana po spłacie pożyczki = 750 zł.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Więcej informacji:   
https://tise.pl/nowosc-w-naszej-ofercie-mikro-pozyczka-tise/
Kontakt:
 
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA
https://tise.pl/kontakt/

Ważne preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Wysokość wsparcia 30.000 – 100.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}