WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej

30.000 euro.
DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ Z WĘGRAMI
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie polsko-węgierskich projektów współpracy organizacji pozarządowych, instytucji kościelnych, szkół wyższych a także osób fizycznych. Celem programu jest przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów oraz ich lepsze wzajemne poznanie się.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 30.000 euro.
Wysokość wsparcia: 1.000 – 5.000 euro, do 90%.
Wkład własny: min. 10% (możliwy wkład niefinansowy).
Czas trwania projektu: do 15.11.2020.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Instytucje kościelne.
3. Szkoły wyższe.
4. Osoby fizyczne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Polsko-węgierskie projekty współpracy.
Opis:  
Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier.
Cel: intensyfikacja pozarządowej, obywatelskiej współpracy między obydwoma krajami i lepsze wzajemne poznanie się.
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim oraz węgierskim lub w języku angielskim (wypełnione formularze należy przesyłać na adres: info@hunginst.pl
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek tylko w jednym kraju. Projekty mogą być zrealizowane w obu krajach niezależnie od miejsca złożenia wniosku.
Wkładem własnym może być również wkład niefinansowy w formie:
– pracy na rzecz projektu,
– wykorzystania własnego sprzętu na cele realizacji projektu, oddania sali w najem itp.
Źródło / Termin składania wniosków:
27 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://varso.mfa.gov.hu/pol/news/palyazati-felhivas-2020
Kontakt:  
civil.warsaw@mfa.gov.hu

 


Ważne DOTACJE NA WSPÓŁPRACĘ Z WĘGRAMI
Wysokość wsparcia 1.000 – 5.000 euro, do 90%.
Budżet programu 30.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Kościół
  • Szkoła wyższa
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}