WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej

30.000 euro.
dotacje na współpracę z Węgrami
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie polsko-węgierskich projektów współpracy organizacji pozarządowych, instytucji kościelnych, szkół wyższych a także osób fizycznych. Celem programu jest przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów oraz ich lepsze wzajemne poznanie się.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 30.000 euro.
Wysokość wsparcia: 1.000 – 5.000 euro, do 90%.
Wkład własny: min. 10%.
Czas trwania projektu: do 01.11 roku, w którym ogłoszono nabór.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Instytucje kościelne.
3. Szkoły wyższe, uczelnie.
4. Osoby fizyczne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Polsko-węgierskie projekty współpracy.
Opis:  
Organizatorami programu są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier.
Cel programu: intensyfikacja pozarządowej, obywatelskiej współpracy między obydwoma krajami i lepsze wzajemne poznanie się.
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim oraz węgierskim lub w języku angielskim.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek tylko w jednym kraju. Projekty mogą być zrealizowane w obu krajach niezależnie od miejsca złożenia wniosku.
Wkładem własnym może być również wkład niefinansowy w formie:
– pracy na rzecz projektu,
– wykorzystania własnego sprzętu na cele realizacji projektu, oddania sali w najem itp.
Źródło / Termin składania wniosków:
31 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://varso.mfa.gov.hu/pol/news/ogloszenie-konkursu
Kontakt:  
civil.warsaw@mfa.gov.hu

 


Ważne dotacje na współpracę z Węgrami
Wysokość wsparcia 1.000 – 5.000 euro, do 90%.
Budżet programu 30.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Kościół
  • Szkoła wyższa
Rodzaj wsparcia
  • dotacja