EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, SPORT

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

119.500.000 zł.
dotacje na sport młodzieżowy
Celem programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży a także stworzenie możliwości na awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich. Wnioski o dofinansowanie mogą składać polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski a także stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 119.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 95%.
Wkład własny: środki własne i inne środki zewnętrzne = min. 5%,
środki własne = min. 2%.
Czas trwania projektu: 1 stycznia – 31 grudnia 2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Polskie związki sportowe.
2. Polski Komitet Olimpijski.
3. Stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w sportach olimpijskich.
W ramach programu wyróżnia się następujące zadania:
a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,
b) współzawodnictwo sportowe,
c) organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Cel: wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży oraz stworzenie możliwości na awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.
Cel programu jest realizowany poprzez:
a) zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym;
b) zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym;
c) udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych;
d) wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.
Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich dofinansowania.
Termin składania wniosków:
30 czerwca 2019
30 listopada 2019 (wystąpienia o dodatkowe środki)
Źródło / Więcej informacji:   
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2452,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html
Kontakt:  
dsw@msit.gov.pl

Ważne dotacje na sport młodzieżowy
Wysokość wsparcia maks. 95%.
Budżet programu 119.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja