EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Pajacyk

200.000 zł.
dotacje na dożywianie dzieci
Program przeznaczony jest dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na dożywianie dzieci i prace nad polepszeniem systemu pomocy w zakresie dożywiania. Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn oraz organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 200.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 10.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego:
1. Organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego.
2. Organizacje kościelne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Program przeznaczony jest dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego.
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na dożywianie dzieci i prace nad polepszeniem systemu pomocy w zakresie dożywiania.
Przedmiotem finansowania są produkty żywnościowe, mające zapewnić dzieciom uczęszczającym do placówki posiłki.
W ramach finansowania uznawane są koszty:
a) zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki;
b) zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu, lub w przypadku wyjazdów i wyjść poza siedzibę placówki.
Ze środków finansowych przeznaczonych na dożywianie nie mogą być pokryte inne koszty niż produktów żywnościowych czy cateringu.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Akcja Humanitarna.
Cele programu:
– rozwiązanie problemu niedożywienia dzieci w Polsce,
– rozwinięcie systemu docierania z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich,
– dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych regionach Polski,
– zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawy zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków w placówkach wsparcia dziennego.
Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn oraz organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego.
Stawka żywieniowa wynosi maksymalnie 5 zł na osobę za jeden posiłek.
Posiłki finansowane w ramach programu powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe.
Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2019 (Pajacyk w wakacje)
10 lipca 2019 (Pajacyk w kolejnym roku szkolnym – nabór zamknięty)
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.pajacyk.pl/
Kontakt:  
Magdalena Szymczak
Koordynatorka Programu Dożywiania w Polsce
T: (56) 65 21 368
Magdalena.Szymczak@pah.org.pl
http://www.pajacyk.pl/#kontakt

Ważne dotacje na dożywianie dzieci
Wysokość wsparcia 100%, maks. 10.000 zł.
Budżet programu 200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
Rodzaj wsparcia
  • dotacja