EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Pajacyk

200.000 zł.
dotacje na dożywianie dzieci
Program przeznaczony jest dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na dożywianie dzieci i prace nad polepszeniem systemu pomocy w zakresie dożywiania. Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn oraz organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 200.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 10.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego:
1. Organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego.
2. Organizacje kościelne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Program przeznaczony jest dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego.
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na dożywianie dzieci i prace nad polepszeniem systemu pomocy w zakresie dożywiania.
Przedmiotem finansowania są produkty żywnościowe, mające zapewnić dzieciom uczęszczającym do placówki posiłki.
W ramach finansowania uznawane są koszty:
a) zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki;
b) zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu, lub w przypadku wyjazdów i wyjść poza siedzibę placówki.
Ze środków finansowych przeznaczonych na dożywianie nie mogą być pokryte inne koszty niż produktów żywnościowych czy cateringu.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Akcja Humanitarna.
Cele programu:
– rozwiązanie problemu niedożywienia dzieci w Polsce,
– rozwinięcie systemu docierania z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich,
– dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych regionach Polski,
– zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawy zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków w placówkach wsparcia dziennego.
Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn oraz organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego.
Stawka żywieniowa wynosi maksymalnie 5 zł na osobę za jeden posiłek.
Posiłki finansowane w ramach programu powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe.
Termin składania wniosków:
10 lipca 2019 (Pajacyk w kolejnym roku szkolnym – nabór otwarty)
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.pajacyk.pl/ 
Rejestracja do programu:
https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia
Kontakt:  
Magdalena Jaranowska
Koordynatorka Programu
T: (56) 65 21 368
magdalena.jaranowska@pah.org.pl
http://www.pajacyk.pl/#kontakt

Ważne dotacje na dożywianie dzieci
Wysokość wsparcia 100%, maks. 10.000 zł.
Budżet programu 200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}