12,7 C
Warszawa
piątek, 24 marca, 2023

RITA – przemiany w regionie: projekty partnerskie

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
690.000 zł w każdej edycji.
Wysokość wsparcia:
min. 10.000 zł – maks. 60.000 zł, do 90%.
Wkład własny:
min. 10% (finansowy, rzeczowy lub osobowy).
Wkład własny może być wniesiony przez wnioskodawcę lub partnerów.
Preferowane jest, by wkład własny był solidarnie wnoszony przez wnioskodawcę i partnera/ partnerów.
Wkładem własnym finansowym może być również wartość zapłaconego w Polsce podatku VAT, jeśli w konkretnym projekcie podatek VAT należy do kosztów niekwalifikowanych ze środków programu RITA.
Czas trwania projektu:
– od 1.06 roku, w którym ogłoszono nabór do 31.05 roku kolejnego (edycja wiosenna);
– od 1.01 do 31.12 roku następującego po naborze wniosków (edycja jesienna).
Partner zagraniczny:
TAK
W każdym wniosku obowiązkowy jest udział co najmniej 1 partnera z krajów objętych programem.
Partnerami mogą być organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły, uczelnie i wszelkie inne podmioty posiadające osobowość prawną.
W wyjątkowych przypadkach (w szczególności dotyczy to państw nierespektujących wolności stowarzyszeń) partnerem może być grupa nieformalna.
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
Formalnym wnioskodawcą i stroną otrzymującą dotację jest polska organizacja pozarządowa / instytucja kościelna.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Partnerskie projekty polskich organizacji i ich partnerów z  krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.
Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji.
Realizowane projekty powinny dotyczyć następujących sfer:
– problemy społeczne, socjalne;
– edukacja i wychowanie;
– rozwój przedsiębiorczości;
– dziedzictwo kulturowe;
– rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
– rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
– rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów;
– rozwój ekologii, dbałość o środowisko i przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Opis:
Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED).
Cel: wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.
Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie.
Wysokość kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 20% wysokości dofinansowania.
Termin składania wniosków: 
15 marca 2023
16 października 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków
Kontakt:
Agnieszka Świeczka
T: 605 787 757 (dni robocze w godz. 9:00-16:00)
email:

Temat: WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI Z EUROPY WSCHODNIEJ, KAUKAZU I AZJI CENTRALNEJ
Wysokość wsparcia: min. 10.000 zł - maks. 60.000 zł, do 90%.
Budżet programu: 690.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Tak
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • NGO
  • Kościół
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
679ObserwującychObserwuj

Najnowsze