WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

RITA – przemiany w regionie

670.000 zł.
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI Z EUROPY WSCHODNIEJ, KAUKAZU I AZJI CENTRALNEJ
Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Program wspiera partnerskie projekty polskich organizacji i ich partnerów z takich krajów jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 670.000 zł (2020).
Wysokość wsparcia: maks. 60.000 zł, do 85%.
Wkład własny: min. 15% (finansowy, rzeczowy lub osobowy).
Wkład własny może być wniesiony przez wnioskodawcę lub partnerów. Preferowane jest, by wkład własny był solidarnie wnoszony przez wnioskodawcę i partnera/ partnerów.
Wkładem własnym finansowym może być również wartość zapłaconego w Polsce podatku VAT, jeśli w konkretnym projekcie podatek VAT należy do kosztów niekwalifikowanych ze środków programu RITA.
Czas trwania projektu: – od 1.06 roku, w którym ogłoszono nabór do 31.05 roku kolejnego (edycja wiosenna);
– od 1.01 do 30.09 roku następującego po naborze wniosków (edycja jesienna).
Partner zagraniczny: TAK
Partnerami mogą być organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły, uczelnie i wszelkie inne podmioty posiadające osobowość prawną. W wyjątkowych przypadkach (w szczególności dotyczy to państw nierespektujących wolności stowarzyszeń) partnerem może być grupa nieformalna.
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
Formalnym wnioskodawcą i stroną otrzymującą dotację jest polska organizacja pozarządowa / instytucja kościelna.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Partnerskie projekty polskich organizacji i ich partnerów z krajów wymienionych poniżej.
Program RITA dotyczy następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan.
Projekty dofinansowywane w ramach RITA powinny przyczyniać się do przemian społeczno-gospodarczych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer:
– problemy społeczne, socjalne;
– edukacja i wychowanie;
– rozwój przedsiębiorczości;
– dziedzictwo kulturowe;
– rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
– rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
– rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.
Opis:  
Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED).
Cel: wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie.
Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie.
W każdym wniosku obowiązkowy jest udział co najmniej 1 partnera z krajów objętych programem.
Termin składania wniosków:
15 marca 2021
Przewidywany termin składania wniosków:
15 października 2021
 

Źródło / Więcej informacji:  
https://programrita.org/nabory/2020
Kontakt:  
Agnieszka Świeczka
T: 605 787 757 (dni robocze w g. 09-16)
rita@fed.org.pl

Ważne WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI Z EUROPY WSCHODNIEJ, KAUKAZU I AZJI CENTRALNEJ
Wysokość wsparcia maks. 60.000 zł, do 85%.
Budżet programu 670.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}