WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

RITA – przemiany w regionie

670.000 zł.
WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI EUROPY WSCHODNIEJ I AZJI
Program przewiduje dotacje na partnerskie projekty polskich organizacji i ich partnerów z państw takich jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan i Uzbekistan. Dofinansowywane projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem oraz uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 670.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 60.000 zł, do 85%.
Wkład własny: min. 15% (finansowy, rzeczowy lub osobowy).
Czas trwania projektu: – od 1.06 roku, w którym ogłoszono nabór do 31.05 roku kolejnego (edycja wiosenna);
– od 1.01 do 31.12 roku następującego po naborze wniosków (edycja jesienna).
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Partnerskie projekty polskich organizacji i ich partnerów z krajów wymienionych poniżej.
Program RITA dotyczy następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan i Tadżykistan.
Projekty dofinansowywane w ramach RITA powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:
– problemy społeczne, socjalne;
– edukacja i wychowanie;
– rozwój przedsiębiorczości;
– dziedzictwo kulturowe;
– rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
– rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
– rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.
Opis:  
Organizatorami programu są: Fundacja Edukacja dla Demokracji (operator programu) i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (fundator i inicjator programu).
Cel: wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie.
Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie.
W każdym wniosku obowiązkowy jest udział co najmniej 1 partnera z krajów objętych programem.
Koszty administracji i zarządzania = maks. 20% wnioskowanej dotacji.
Termin składania wniosków:
15 marca, 15 października każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://programrita.org/nabory/2019/
Kontakt:  
Ewa Sobiesak
rita@fed.org.pl
T: +48 601 458 411

Ważne WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI EUROPY WSCHODNIEJ I AZJI
Wysokość wsparcia maks. 60.000 zł, do 85%.
Budżet programu 670.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}