FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Gospostrateg

100.000.000 zł.
STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU
Celem programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz podmiotów wdrażających obejmujące od 3 do 5 podmiotów.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA  
Finansowanie: ZALICZKA  
Budżet programu: 100.000.000 zł.  
Wysokość wsparcia: 25-100%.  
Wkład własny: 0-75%.  
Partner zagraniczny: NIE  
Składanie wniosków przez internet: TAK  
Kto może złożyć wniosek ?  
Konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz podmiotów wdrażających (3-5 podmiotów).  
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące następujących obszarów badawczych:
1) Obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu.
2) Obszar pułapki braku równowagi.
3) Obszar pułapki demograficznej.
4) Obszar pułapki słabości instytucji.
Każdy projekt powinien obejmować następujące etapy:
– FAZA A:
– badania podstawowe,
– badania przemysłowe,
– prace rozwojowe.
FAZA B:
– prace przedwdrożeniowe.
 
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Nabór wniosków odbywa się w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.
Cel: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.
Zakres tematyczny programu obejmuje:
– pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu,
– pułapkę braku równowagi,
– pułapkę demograficzną,
– pułapkę słabości instytucji.
Wartość kosztów kwalifikowalnych:
min. 1.000.000 zł – maks. 10.000.000 zł.
 
Termin składania wniosków:  
1 czerwca – 31 sierpnia 2020  
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/gospostrateg-iii-ogloszenie-konkursu-62661/  
Kontakt:  
– pytania w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności: gospostrateg-finanse@ncbr.gov.pl
– pytania dotyczące pozostałych spraw:
T: (0-22) 39 07 483, (0-22) 39 07 140
gospostrateg@ncbr.gov.pl
 

Ważne STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU
Wysokość wsparcia 25-100%.
Budżet programu 100.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}