NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Fare Network – małe granty

DOTACJE NA WALKĘ Z DYSKRYMINACJĄ W PIŁCE NOŻNEJ
W ramach programu wspierane są działania i wydarzenia realizowane na szczeblu lokalnym i regionalnym, które zajmują się dyskryminacją, promują integrację społeczną i wykorzystują piłkę nożną do zbliżania ludzi z różnych społeczności. Realizowane projekty powinny być związane z kwestiami dotyczącymi mniejszości etnicznych, osób ubiegających się o azyl, nieudokumentowanych migrantów, równouprawnieniem płci, dyskryminacji instytucjonalnej, wykluczenia lub niepełnosprawności w piłce nożnej. Wnioski o dofinansowanie wypełnia się w języku angielskim.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 500 euro.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: działania w czasie #FootballPeople weeks (październik 2021).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty formalne i nieformalne, m.in.: kluby piłkarskie, grupy kibiców, organizacje działające na rzecz praw człowieka, instytucje edukacyjne, badawcze, jednostki publiczne, think-tanki i inne.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania i wydarzenia na szczeblu lokalnym i regionalnym, które:
– dotyczą przeciwdziałania dyskryminacji,
– promują integrację społeczną,
– wykorzystują piłkę nożną do zbliżania ludzi z różnych społeczności.
Działania podejmowane w ramach akcji powinny koncentrować się na jednym lub kilku z poniższych priorytetów:
1. Walka z dyskryminacją w piłce nożnej.
2. Promowanie różnorodności w piłce nożnej.
3. Wspieranie udziału kobiet i mniejszości w futbolu.
4. Rozwój pomysłów i praktyk przeciwdziałających wykluczeniu.
5. Wykorzystanie piłki nożnej jako narzędzia integracji społecznej, edukacji i wzmocnienia potencjału.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Fare Network.
Sieć FARE – Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie koordynuje działania przeciwko rasizmowi na i dokoła stadionów piłkarskich w Europie.
Tygodnie akcji Football People: to seria wydarzeń, podczas których zawodnicy i zawodniczki, kluby, mniejszości etniczne, organizacje LGBT oraz aktywiści i aktywistki łączą swoje siły, aby zwalczać dyskryminację i celebrować różnorodność w piłce nożnej.
Cel: finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej.
FARE zachęca też współpracy z innymi organizacjami, w celu zwiększenia zasięgu realizowanych projektów.
Wnioski o dofinansowanie wypełnia się w języku angielskim.
Termin składania wniosków:
5 września 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o naborze wniosków
Kontakt:  
http://www.farenet.org/contact-us/

 


Ważne DOTACJE NA WALKĘ Z DYSKRYMINACJĄ W PIŁCE NOŻNEJ
Wysokość wsparcia maks. 500 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}