IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

POPC 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

35.000.000 zł.
dotacje na wzmacnianie kompetencji cyfrowych dorosłych
Program wspiera działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. Dofinansowanie otrzymują projekty, które w największym stopniu przyczynią się do polepszenia umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych, w szczególności poprzez: rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK oraz nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 35.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 5.000.000 zł.
Wkład własny: 1%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (stowarzyszenia, fundacje, kościoły).
2. JST oraz ich związki i stowarzyszenia.
3. Instytucje prowadzące działalność uniwersytetów trzeciego wieku.
4. Partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.
Projekty, które w największym stopniu przyczynią się do polepszenia umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach POPC na lata 2014-20, w szczególności poprzez:
– rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
– nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
– stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
Działania mogą być realizowane w formie innej niż szkolenia/kursy stacjonarne. Powinny integrować oraz angażować uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK.
Dopuszczalne są projekty łączące różne formy dotarcia do odbiorcy.
Opis:  
Organizatorem programu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Grupa docelowa: osoby fizyczne (które ukończyły 18 rok życia) nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.
Wartość projektu zależy od jego zasięgu (min. – maks.):
– zasięg 1 województwa lub mniejszy: 500.000 – 1.000.000 zł,
– zasięg od 1 województwa do 6 województw): 1.000.000 – 2.000.000zł,
– zasięg powyżej 6 województw (w tym projekty o zasięgu ogólnopolskim): 2.000.000 – 5.000.000 zł.
Termin składania wniosków:
IV kwartał 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-v-nabor/
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-piaty-konkurs/
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1431-wydluzenie-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-dzialania-3-1
Kontakt:  
konkurs3.1-dobrepraktyki@cppc.gov.pl.

 


Ważne dotacje na wzmacnianie kompetencji cyfrowych dorosłych
Wysokość wsparcia 100%, maks. 50.000.000 zł.
Budżet programu 35.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}