INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ

POPC 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

580.000.000 zł.
DOFINANSOWANIE SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU
Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy telekomunikacyjni – zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 580.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 85%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50.000.000 euro.
Wkład własny: min. 15%.
Czas trwania projektu: zakończenie nie później niż 36 miesięcy od daty podpisania umowy/porozumienia o dofinansowaniu.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Budowa sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.
Beneficjenci realizujący projekty są zobowiązani do podłączenia do szerokopasmowego internetu m.in. placówek oświatowych, Gminnych Ośrodków Kultury oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania tych samych wydatków w ramach projektu  z innych środków publicznych.
Rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
80% jednostek oświatowych wskazanych dla wybranego w projekcie obszaru interwencji, należy podłączyć w ciągu 20 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
Pozostałe 20% jednostek oświatowych należy podłączyć w terminie do 26 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
W okresie realizacji projektu należy podłączyć wszystkie Gminne Ośrodki Kultury i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wskazane dla wybranego w projekcie obszaru interwencji.
Maksymalna wartość projektu = 70.000.000 euro.
Termin składania wniosków:
15 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-czwarty-konkurs
https://cppc.gov.pl/aktualnosci/1903-wydluzenie-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-iv-konkursie-w-ramach-dzialania-1-1-popc
Kontakt:  
popc1.1_pytania@cppc.gov.pl

 


Ważne DOFINANSOWANIE SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU
Wysokość wsparcia do 85%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50.000.000 euro.
Budżet programu 580.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}