INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT

POPC 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

107.000.000 zł.
dotacje na rozwiązania informatyczne w urzędach
Dofinansowanie projektów dotyczących cyfryzacji instytucji rządowych. W ramach programu można uzyskać wsparcie między innymi na przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami oraz  wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach. Niewątpliwą zaletą tego źródła dofinansowania jest 100% udział dotacji w kosztach kwalifikowalnych projektu.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:107.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:100%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50.000.000 euro.
Wkład własny:0%.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Jednostki administracji rządowej.
2. Podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane.
3. Partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Dofinansowanie na cyfryzację procesów niezbędnych do ich prawidłowego i sprawnego funkcjonowania:
– przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
– wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).
Opis: 
Organizatorem programu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków:
31 grudnia 2018
Więcej informacji: 
https://cppc.gov.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-popc-2-2-7-konkurs/
Kontakt: 
https://cppc.gov.pl/kontakt/


Ważne dotacje na rozwiązania informatyczne w urzędach
Wysokość wsparcia 100%, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50.000.000 euro.
Budżet programu 107.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
Rodzaj wsparcia
  • dotacja