KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Tu mieszkam, tu zmieniam

800.000 zł.
dotacje na projekty społeczności lokalnych
Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:800.000 zł.
Wysokość wsparcia:100%, 5.000 – 10.000 zł.
Wkład własny:0%.
Czas trwania projektu:maks. 12 miesięcy, do 30 listopada roku następującego po roku ogłoszenia naboru.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domy kultury, parafie itp.).
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Najciekawsze inicjatywy społeczne dotyczące następujących obszarów wsparcia:
– zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
– ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci,
– ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym,
– promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci,
– budowania wspólnot międzypokoleniowych,
– pogłębiania więzi lokalnych,
– współpracy między organizacjami,
– poprawy jakości życia.
Opis: 
Organizatorem programu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Cel konkursu: wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną oraz zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.
W ramach konkursu jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.
Wnioski należy składać wybierając jeden z 3 koszyków grantowych:
– Koszyk I (granty o wartości 10 000 zł) – 25 grantów,
– Koszyk II (granty o wartości 7.000 zł) – 35 grantów,
– Koszyk III (granty o wartości 5.000 zł) – 61 grantów.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
15 października 2019
Więcej informacji: 
https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/
Kontakt: 
https://fundacja.santander.pl/kontakt/


Ważne dotacje na projekty społeczności lokalnych
Wysokość wsparcia 5.000 – 10.000 zł.
Budżet programu 800.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja