KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Tu mieszkam, tu zmieniam

800.000 zł.
dotacje na projekty społeczności lokalnych
Celem konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną oraz zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Wnioski o dofinansowanie mogą składać nstytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domy kultury, parafie itp.).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 800.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 5.000 – 10.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy, do 30 listopada roku następującego po roku ogłoszenia naboru.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domy kultury, parafie itp.).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Najciekawsze inicjatywy społeczne dotyczące następujących obszarów wsparcia:
– zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
– ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci,
– ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym,
– promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci,
– budowania wspólnot międzypokoleniowych,
– pogłębiania więzi lokalnych,
– współpracy między organizacjami,
– poprawy jakości życia.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Cel konkursu: wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną oraz zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.
W ramach konkursu jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.
Wnioski należy składać wybierając jeden z 3 koszyków grantowych:
– Koszyk I (granty o wartości 10 000 zł) – 25 grantów,
– Koszyk II (granty o wartości 7.000 zł) – 35 grantów,
– Koszyk III (granty o wartości 5.000 zł) – 61 grantów.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
15 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/
Kontakt:  
https://fundacja.santander.pl/kontakt/

 


Ważne dotacje na projekty społeczności lokalnych
Wysokość wsparcia 5.000 – 10.000 zł.
Budżet programu 800.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja