AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, ZASOBY LUDZKIE

Fundusz Stypendialny Natalii Partyki

100.000 zł.
stypendia dla młodych sportowców
Program stypendialny, którego celem jest wsparcie rozwoju sportowego młodych, utalentowanych zawodników, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także 1,5-minutową prezentację wideo. Stypendium w wysokości 1.000 zł miesięcznie jest wypłacane przez 10 miesięcy.

Rodzaj wsparcia:STYPENDIUM
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:100.000 zł.
Wysokość wsparcia:maks. 10.000 zł. (1.000 zł miesięcznie).
Wkład własny:0%.
Czas trwania projektu:marzec – grudzień 2019 (10 miesięcy).
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy:
– osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich;
– z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe.
Opis: 
Organizatorem programu jest Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka.
Cel: wsparcie rozwoju sportowego młodych, utalentowanych zawodników, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez przyznanie stypendiów sportowych lub innej formy pomocy materialnej.
Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także 1,5-minutową prezentację wideo.
Termin składania wniosków:
14 grudnia 2018
Przewidywany termin składania wniosków:

13 grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji: 
http://fundusznataliipartyki.pl/nabor-wnioskow-na-stypendia-sportowe-funduszu/
Kontakt: 
http://www.fundusznataliipartyki.pl/kontakt/

 


Ważne stypendia dla młodych sportowców
Wysokość wsparcia maks. 10.000 zł. (1.000 zł miesięcznie).
Budżet programu 100.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium