GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

POIŚ 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Obraz Tomasz Mikołajczyk z Pixabay
30.000.000 zł.
RECYKLING ODPADÓW

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu:
30.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 50%.
Wkład własny:
min. 50%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące instalacji przetwarzania odpadów w procesie recyklingu.
W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie:
– instalacji do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych (np. instalacje recyklingu tworzyw sztucznych);
– instalacji do recyklingu bioodpadów, w tym odpadów zielonych;
– instalacji do recyklingu komunalnych odpadów opakowaniowych,  poużytkowych  lub  niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych;
– instalacji  do recyklingu  zużytego  sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
– instalacji do recyklingu baterii i akumulatorów;
– instalacji  do  recyklingu  zużytych  paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych (wraz z pozostałą infrastrukturą tego typu instalacji);
– zakładów przemysłu przetwórczego w zakresie zwiększenia ich zdolności  do  wykorzystania  materiałowego  odpadów komunalnych  lub  materiałów  wytworzonych  z  odpadów komunalnych w miejsce innych materiałów;
dla których wartość kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 8 mln zł.
Nie jest możliwe
uzyskanie wsparcia działań dotyczących instalacji, których budowa, utrzymanie i eksploatacja należą do obowiązkowych zadań własnych gmin.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dofinansowanie projektu musi być obliczone zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków:
31 października – 27 grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,47,ix-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html
Kontakt:  
http://poiis.nfosigw.gov.pl/punkt-informacyjny/

Ważne RECYKLING ODPADÓW
Wysokość wsparcia maks. 50%.
Budżet programu 30.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}