BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT

Polski Produkt Przyszłości

600.000 zł.
nagrody dla innowacyjnych produktów
Rodzaj wsparcia:DOTACJA
NAGRODA HONOROWA
NAGRODA RZECZOWA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:600.000 zł.
Wysokość wsparcia:25.000 – 100.000 zł, do 85%.
Wkład własny:15%.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:NIE
Kto może złożyć wniosek ? 
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie Polski.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Dalsze prace nad rozwojem produktu lub technologii, ich promocją lub umiędzynarodowieniem.
Opis: 
Organizatorami programu są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Cel: rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:
– produkt przyszłości jednostki naukowej,
– produkt przyszłości przedsiębiorcy,
– produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty:
– doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony),
– wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).
W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda (do 100.000 zł) oraz maksymalnie cztery wyróżnienia (do 25.000 zł).
W ramach umowy o powierzenie grantu możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
4 października 2019
Więcej informacji: 
http://www.parp.gov.pl/konkursppp
https://www.startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/zglos-swoj-produkt-lub-technologie-do-konkursu-polski-produkt-przyszlosci
Kontakt: 
http://www.parp.gov.pl/informatorium-parp


Ważne nagrody dla innowacyjnych produktów
Wysokość wsparcia 25.000 - 100.000 zł, do 85%.
Budżet programu 600.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda