BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT

Polski Produkt Przyszłości

600.000 zł.
nagrody dla innowacyjnych produktów
Celem konkursu jest rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii: produkt przyszłości jednostki naukowej, produkt przyszłości przedsiębiorcy, produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy.
Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA HONOROWA
NAGRODA RZECZOWA
 
Finansowanie: ZALICZKA  
Budżet programu: 600.000 zł.  
Wysokość wsparcia: 25.000 – 100.000 zł, do 85%.  
Wkład własny: 15%.  
Partner zagraniczny: NIE  
Składanie wniosków przez internet: NIE  
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie Polski.  
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dalsze prace nad rozwojem produktu lub technologii, ich promocją lub umiędzynarodowieniem.  
Opis:  
Organizatorami programu są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Cel: rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.
Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie, które mają szansę zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:
– produkt przyszłości jednostki naukowej,
– produkt przyszłości przedsiębiorcy,
– produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty:
– doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony),
– wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).
W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda (do 100.000 zł) oraz maksymalnie cztery wyróżnienia (do 25.000 zł).
W ramach umowy o powierzenie grantu możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu.
 
Termin składania wniosków:  
5 marca 2019  
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.parp.gov.pl/konkursppp
https://www.parp.gov.pl/index.php/component/grants/grants/konkurs-ppp
 
Kontakt:  
http://www.parp.gov.pl/informatorium-parp  

 


Ważne nagrody dla innowacyjnych produktów
Wysokość wsparcia 25.000 - 100.000 zł, do 85%.
Budżet programu 600.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda