BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

110.000.000 zł.
POŻYCZKI NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
W ramach pożyczki można sfinansować wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz utworzeniem miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Oprocentowanie pożyczki wynosi co do zasady 0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP). Pożyczkobiorcy przysługuje bezpłatne wsparcie doradcze po udzieleniu pożyczki.
Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA  
Finansowanie: ZALICZKA  
Budżet programu: 110.000.000 zł.  
Wysokość wsparcia: – do 96.784,80 zł; czyli do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
– do 29.035,44 zł; czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej).
 
Wkład własny: 0%.  
Czas trwania projektu: Pożyczka jest udzielana na okres:
– do 7 lat,
– do 3 lat (w przypadku pożyczki dla przedsiębiorcy przeznaczonej na zatrudnienie osoby bezrobotnej).
 
Partner zagraniczny: NIE  
Składanie wniosków przez internet: NIE  
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Absolwenci szkół średnich oraz wyższych ( Ii II stopnia) w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły i studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.
2. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, w tym osoby powracające z zagranicy.
3. Przedsiębiorcy chcący zatrudnić osoby bezrobotne.
4. Opiekunowie osób niepełnosprawnych.
 
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz utworzeniem miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.  
Opis:  
Organizatorami programu są: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego
Oprocentowanie pożyczki:
– 0,44% w skali roku ( 0,25 stopy redyskonta weksli NBP);
– 0,15% w skali roku (dla osób, które świadczą usługi związane z rehabilitacją czy opieką nad małymi dziećmi w postaci żłobków lub klubów dziecięcych).
Pożyczkobiorcy przysługuje bezpłatne wsparcie doradcze po udzieleniu pożyczki.
Wnioski należy składać do instytucji współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które pośredniczą w udzielaniu pożyczek.
Są to:
– Lubelska Fundacja Rozwoju,
– Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach,
– Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
– Fundacja Rozwoju Śląska.
 
Termin składania wniosków:  
Nabór ciągły  
Źródło / Więcej informacji:  

http://wsparciewstarcie.bgk.pl
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/aktualnosci/ciekawe-wydarzenia/2019-08-01-nowa-pula-srodkow-na-ten-rok-juz-dostepna-az-110-mln-zl

 
Kontakt:  
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/kontakt/  

 


Ważne POŻYCZKI NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Wysokość wsparcia - do 96.784,80 zł; czyli do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia,- do 29.035,44 zł; czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej).
Budżet programu 110.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}