INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT

POPC 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

80.000.000 zł.
DOTACJE NA PONOWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NAUKI
W ramach programu można uzyskać dotacje na projekty, dzięki którym zasoby nauki zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż  4 mln. zł a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln. euro.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 80.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maks. 36 miesięcy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej.
2. Jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej).
3. Jednostki naukowe.
4. Uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym.
5. Urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.
Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:
– podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
– urzędy wojewódzkie,
– jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
– przedsiębiorstwa,
– organizacje pozarządowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.
Opis:  
Organizatorem programu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż  4.000.000 zł a maks. wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50.000.000 euro.
Konkurs jest podzielony na rundy:
1) Runda pierwsza – od 6 maja do 14 czerwca 2019 r.
2) Runda druga – od 15 czerwca do 19 lipca 2019 r.
3) Runda trzecia – od 20 lipca do 15 października 2019 r.
Termin składania wniosków:
15 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego-231-cyfrowe-udostepnienie-informacji-sektora-publicznego-isp-ze-zrodel-administracyjnych-i-zasobow-nauki-2/
Kontakt:  
konkurs2.3nauka@cppc.gov.pl

 


Ważne DOTACJE NA PONOWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NAUKI
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 80.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}