INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT

POPC 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

66.900.000 zł.
dotacje na ponowne wykorzystanie zasobów nauki
Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:66.900.000 zł.
Wysokość wsparcia:100%.
Wkład własny:0%.
Czas trwania projektu:maks. 36 miesięcy.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej.
2. Jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej).
3. Jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
4. Uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
5. Urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.
Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:
– podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
– urzędy wojewódzkie,
– jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
– przedsiębiorstwa,
– organizacje pozarządowe.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Projekty, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.
Opis: 
Organizatorem programu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż  4 mln. zł a maks. wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln. EURO.
Termin składania wniosków:
10 grudnia 2018
Więcej informacji: 
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-9-nabor/
Kontakt: 
konkurs2.3nauka@cppc.gov.pl
https://cppc.gov.pl/kontakt/


Ważne dotacje na ponowne wykorzystanie zasobów nauki
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 66.900.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja