IT, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI

International Urban Cooperation

20.000.000 euro.
światowa wymiana doświadczeń miast
W ramach programu można uzyskać wsparcie realizacji projektów współpracy z miastami z Chin, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Indii, Japonii oraz Ameryki Północnej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać miasta zamieszkane przez ponad 100.000 mieszkańców. Z dotacji przyznanej w ramach programu można pokrywać jedynie koszty podróży lub zakwaterowania związane z realizacją wymiany.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 20.000.000 euro.
Czas trwania projektu: co najmniej 18 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Miasta zamieszkane przez ponad 100.000 mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty współpracy z miastami z Chin, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Indii, Japonii oraz Ameryki Północnej.
Wsparcie można otrzymać w ramach trzech odrębnych komponentów:
1. Współpraca miast w zakresie zrównoważonego rozwoju miejskiego (City-to-city cooperation on sustainable urban  development).
2. Działania na poziomie niższym niż krajowy w ramach inicjatywy Światowe Porozumienie Burmistrzów (Sub-national action under the Global Covenant of Mayors initiative).
3. Międzyregionalna współpraca w zakresie innowacji na rzecz rozwoju miejskiego i regionalnego (Inter-regional cooperation on innovation for local and regional development).
Z dotacji przyznanej w ramach programu można pokrywać jedynie koszty podróży lub zakwaterowania związane z realizacją wymiany.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
W ramach programu wybrane miasta zostaną sparowane z miastami mierzącymi się z wybranymi wyzwaniami, co pozwoli obu stronom budować współpracę i dzielić się wiedzą. Przedstawiciele tychże miast wezmą udział w wizytach studyjnych, wymianie pracowników, szkoleniach i seminariach itd. oraz wspólnie opracują lokalny plan działania napędzający zrównoważony rozwój miejski w wybranym obszarze tematycznym. Dołączając do współpracy IUC city-to-city, miasta będą:
– Uczyć się: zdobędą dostęp do nowych sposobów podejścia do danego wyzwania oraz skorzystają z szerszej puli dobrych praktyk;
– Dzielić się: pomagać innym w rozwiązywaniu problematycznych kwestii poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem oraz posiadaną wiedzą;
– Wymieniać się: otworzą swoje miast na dialog i partnerstwo z nowymi globalnymi partnerami oraz odpowiednimi interesariuszami (publicznymi i prywatnymi);
– Prezentować się: program daje możliwość przedstawienia globalnie swoich najlepszych praktyk  oraz osiągnięć;
– Wdrażać: praca z nowymi partnerami w celu uczynienia swojej wizji zrównoważonego rozwoju miejskiego rzeczywistością.
Ponadto, miasta zobowiązują się do przygotowania Lokalnego Planu Działania zrównoważonego rozwoju miejskiego w zakresie zidentyfikowanego priorytetu, w ramach którego dzielą się wiedzą. Po tym okresie, miasta są zobowiązane do przygotowania sprawozdania z poczynionych postępów oraz konkretnych działań, które będą realizować w przyszłości. Każde z miast podpisze w tym celu Umowę Partnerstwa.
Termin składania wniosków:
22 lutego 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.iuc.eu/
http://www.iuc.eu/city-pairings/
Kontakt:  
http://www.iuc.eu/contact/
coordination-unit@iuc-europe.eu

 


Ważne światowa wymiana doświadczeń miast
Budżet programu 20.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja