ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Konkurs na najlepiej oświetloną gminę i miasto

nagrody za oświetlenie miast i gmin
Konkurs, którego celem jest nagrodzenie najlepszych inwestycji oświetleniowych oraz propagowanie i upowszechnianie dobrych, innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej. Organizatorem programu jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Urzędy miast i gmin.
2. Urzędy marszałkowskie.
3. Urzędy powiatowe.
4. Inwestorzy, deweloperzy.
5. Właściciele i zarządcy obiektów / dróg.
6. Jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa komunalne.
7. Samorządowe i państwowe instytucje kultury.
8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.
9. Firmy wykonawcze, biura projektowe, indywidualni projektanci.
10. Producenci sprzętu zastosowanego w danej inwestycji.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.
Cel: propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia. Zadaniem konkursu jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych, propagowanie i upowszechnianie dobrych, innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej.
Komisja Konkursowa składa się z zaproszonych niezależnych ekspertów z dziedziny oświetlenia.
Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 1500 zł + VAT za jedno zgłoszenie (opłata obejmuje wszystkie zgłoszone inwestycje na terenie jednej gminy lub miasta).
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
17 grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.pzpo.pl/nowy-termin-nadsylania-zgloszen-konkurs-na-najlepiej-oswietlona-gmine-i-miasto-2018-roku-i-najlepsza-inwestycje-oswietleniowa-2018-roku/
Kontakt:  
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
biuro@pzpo.pl
T: 22/ 843-20-19

Ważne nagrody za oświetlenie miast i gmin
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Instytucja państwowa
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • nagroda