ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Najlepsza inwestycja oświetleniowa

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH INWESTYCJI OŚWIETLENIOWYCH
Celem konkursu “Najlepsza inwestycja oświetleniowa” jest nagrodzenie najlepszych inwestycji oświetleniowych. Program propaguje i upowszechnia dobre, innowacyjne i energooszczędne rozwiązania techniczne, dające możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa).
2. Inwestorzy i deweloperzy.
3. Właściciele i zarządcy obiektów, zarządy dróg.
4. Jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa komunalne.
5. Samorządowe i państwowe instytucje kultury.
6. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.
7. Firmy wykonawcze.
8. Biura projektowe.
9. Indywidualni projektanci.
10. Producenci sprzętu zastosowanego w danej inwestycji.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zgłoszenia konkursowe zostaną ocenione w poszczególnych kategoriach:
Kategoria 1 – oświetlenie dróg i ulic, oświetlenie infrastruktury drogowej, przejść dla pieszych.
Kategoria 2 – oświetlenie zewnętrzne: terenów miejskich i publicznych, terenów rekreacyjnych, parków i ogrodów oraz małej i architektury.
Kategoria 3 – iluminacja wszelkiego rodzaju obiektów architektonicznych, kulturalnych, oraz obiektów artystycznych.
Kategoria 4 – oświetlenie wewnętrzne: obiektów publicznych, szkół, ośrodków kultury, obiektów biurowych, przemysłowych i magazynowych, centrów i budynków handlowych, obiektów usługowych, hotelowych i rekreacyjnych, obiektów sakralnych, obiektów historycznych, dworców kolejowych, lotnisk itp.
Kategoria 5 – oświetlenie obiektów sportowych.
Kategoria 6 – oświetlenie świąteczne i okazjonalne, realizacje oświetleniowe typu światło i dźwięk (z wyłączeniem przedstawień scenicznych, koncertów lub imprez multimedialnych).
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.
Cele:
– nagrodzenie najlepszych inwestycji oświetleniowych a także propagowanie i upowszechnianie dobrych, innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej;
– propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia.
Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie inwestycje oświetleniowe, rozumiane jako nowe instalacje lub modernizacje istniejących, które zostały wykonane nie wcześniej niż w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok ogłoszenia Konkursu.
Komisja Konkursowa składa się z zaproszonych niezależnych ekspertów z dziedziny oświetlenia.
Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 1500 zł + VAT za jedno zgłoszenie (opłata obejmuje wszystkie zgłoszone inwestycje na terenie jednej gminy lub miasta).
Termin składania wniosków:
31 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://pzpo.pl/nowa-edycja-konkursu-na-najlepiej-oswietlona-gmine-i-miasto-2020-roku-i-najlepsza-inwestycje-oswietleniowa-2020-roku/
Kontakt:  
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
biuro@pzpo.pl
T: 22 843-20-19

Ważne NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH INWESTYCJI OŚWIETLENIOWYCH
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Instytucja państwowa
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}