ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Najlepsza inwestycja oświetleniowa

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH INWESTYCJI OŚWIETLENIOWYCH
Celem konkursu “Najlepsza inwestycja oświetleniowa” jest nagrodzenie najlepszych inwestycji oświetleniowych. Program propaguje i upowszechnia dobre, innowacyjne i energooszczędne rozwiązania techniczne, dające możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa).
2. Inwestorzy i deweloperzy.
3. Właściciele i zarządcy obiektów, zarządy dróg.
4. Jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa komunalne.
5. Samorządowe i państwowe instytucje kultury.
6. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.
7. Firmy wykonawcze.
8. Biura projektowe.
9. Indywidualni projektanci.
10. Producenci sprzętu zastosowanego w danej inwestycji.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zgłoszenia konkursowe zostaną ocenione w poszczególnych kategoriach:
Kategoria 1 – oświetlenie dróg i ulic, oświetlenie infrastruktury drogowej, przejść dla pieszych, sygnalizacja świetlna.
Kategoria 2 – oświetlenie zewnętrzne: terenów miejskich i publicznych, terenów rekreacyjnych, parków i ogrodów oraz małej i architektury.
Kategoria 3 – iluminacja wszelkiego rodzaju obiektów architektonicznych, kulturalnych, oraz obiektów artystycznych.
Kategoria 4 – oświetlenie wewnętrzne: obiektów publicznych, szkół, ośrodków kultury, obiektów biurowych, przemysłowych i magazynowych, centrów i budynków handlowych, obiektów usługowych, hotelowych i rekreacyjnych, obiektów sakralnych, obiektów historycznych, dworców kolejowych, lotnisk itp.
Kategoria 5 – oświetlenie obiektów sportowych.
Kategoria 6 – oświetlenie świąteczne i okazjonalne, realizacje oświetleniowe typu światło i dźwięk.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.
Cele:
– nagrodzenie najlepszych inwestycji oświetleniowych a także propagowanie i upowszechnianie dobrych, innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej;
– propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia.
Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie inwestycje oświetleniowe, rozumiane jako nowe instalacje lub modernizacje istniejących, które zostały wykonane nie wcześniej niż w ostatnich dwóch latach poprzedzających rok ogłoszenia Konkursu.
Komisja Konkursowa składa się z zaproszonych niezależnych ekspertów z dziedziny oświetlenia.
Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 1500 zł + VAT za jedno zgłoszenie (opłata obejmuje wszystkie zgłoszone inwestycje na terenie jednej gminy lub miasta).
Termin składania wniosków:
15 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.pzpo.pl/przedluzamy-termin-zgloszen-do-15-listopada-w-konkursie-na-najlepiej-oswietlona-gmine-i-miasto-2019-roku-i-najlepsza-inwestycje-oswietleniowa-2019-roku/ 
http://www.pzpo.pl/xxi-edycja-konkursu-na-najlepiej-oswietlona-gmine-i-miasto-2019-roku/
Kontakt:  
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
biuro@pzpo.pl
T: 22 843-20-19

Ważne NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH INWESTYCJI OŚWIETLENIOWYCH
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Instytucja państwowa
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}