ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Najlepsza inwestycja oświetleniowa

konkurs na oświetlenie inwestycji
Celem konkursu “Najlepsza inwestycja oświetleniowa” jest nagrodzenie najlepszych inwestycji oświetleniowych. Program propaguje i upowszechnia dobre, innowacyjne i energooszczędne rozwiązania techniczne, dające możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Rodzaj wsparcia:NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa).
2. Inwestorzy i deweloperzy.
3. Właściciele i zarządcy obiektów, zarządy dróg.
4. Jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa komunalne.
5. Samorządowe i państwowe instytucje kultury.
6. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.
7. Firmy wykonawcze.
8. Biura projektowe,.
9. Indywidualni projektanci.
10. Producenci sprzętu zastosowanego w danej inwestycji.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Zgłoszenia konkursowe zostaną ocenione w poszczególnych kategoriach:
– Kategoria 1 – oświetlenie dróg i terenów publicznych,
– Kategoria 2 – oświetlenie terenów rekreacyjnych, parków i małej architektury,
– Kategoria 3 – iluminacja obiektów publicznych, prywatnych oraz obiektów sakralnych,
– Kategoria 4 – oświetlenie obiektów publicznych, centrów i budynków handlowych oraz obiektów usługowych i hotelowych,
– Kategoria 5 – oświetlenie obiektów sportowych,
– Kategoria 6 – oświetlenie świąteczne i okazjonalne.
Opis: 
Organizatorem programu jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.
Cel: propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia. Zadaniem konkursu jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych, propagowanie i upowszechnianie dobrych, innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej.
Komisja Konkursowa składa się z zaproszonych niezależnych ekspertów z dziedziny oświetlenia.
Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 1500 zł + VAT za jedno zgłoszenie (opłata obejmuje wszystkie zgłoszone inwestycje na terenie jednej gminy lub miasta).
Termin składania wniosków:
17 grudnia 2018
Przewidywany termin składania wniosków:
17 grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji: 
http://www.pzpo.pl/nowy-termin-nadsylania-zgloszen-konkurs-na-najlepiej-oswietlona-gmine-i-miasto-2018-roku-i-najlepsza-inwestycje-oswietleniowa-2018-roku/
Kontakt: 
Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
biuro@pzpo.pl
T: 22/ 843-20-19


Ważne konkurs na oświetlenie inwestycji
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Instytucja państwowa
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • Związek JST
Rodzaj wsparcia
  • nagroda