EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA SPORTOWA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, SPORT

Otwarte Strefy Aktywności

50.000.000 zł.
dotacje na siłownie zewnętrzne
Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:REFUNDACJA
Budżet programu:50.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:maks. 70%, do 70.000 zł.
Wkład własny:min. 30%.
Czas trwania projektu:do 15 października roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
1. Wariant podstawowy: siłownia plenerowa i strefa relaksu (szacowana wycena obiektu to 50.000 zł).
Dofinansowanie:
– do 50% wydatków; nie więcej niż 25.000 zł;
lub
– do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35.000 zł w przypadku realizacji zadania w najmniej zamożnych gminach.
2. Wariant rozszerzony: siłownia plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw, ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni (szacunkowa wycena obiektu: 100.000 zł).
Dofinansowanie:
– do 50% wydatków, nie więcej niż 50.000 zł;
lub
– do 70% wydatków, nie więcej niż 70.000 zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach.
Opis: 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W ramach programu ma powstać ok. 3.000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą:
– urządzenia siłowni zewnętrznej,
– sprawnościowy plac zabaw dla dzieci,
– strefa relaksu i gier,
– zagospodarowanie zieleni.
Strefy mają sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.
W ramach programu obowiązuje uproszczona procedura, m.in.: jedna gmina – jeden wniosek – wiele stref.
Jeden wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie więcej niż 5 Otwartych Stref Aktywności.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
15 lutego 2019
Więcej informacji: 
https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7625,Oglaszamy-Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakter.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2017-rok/2180,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html
Kontakt: 
https://msit.gov.pl/pl/kontakt


Ważne dotacje na siłownie zewnętrzne
Wysokość wsparcia maks. 70%, do 70.000 zł.
Budżet programu 50.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja