EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE

Inwestuj w rozwój – pożyczki na kształcenie

pożyczki na edukację dorosłych
W ramach programu można uzyskać preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki z przeznaczeniem na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Wnioski o pożyczki mogą składać osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
Wysokość wsparcia: 600 – 100.000 zł, pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów;  umorzenie: 20 – 25% kwoty pożyczki.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
Opis:  
Organizatorami programu są: Fundacja Fundusz Współpracy i Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
Cel: wsparcie kształcenia ustawicznego.
W ramach programu można uzyskać nieoprocentowaną pomoc zwrotną (preferencyjną pożyczkę do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych z możliwością częściowego umorzenia – do 20-25%).
Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, itp.).
Pożyczkę można przeznaczyć na koszty kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej.
Ze środków pożyczki nie można pokrywać takich wydatków jak:
– wpisowe,
– koszty przejazdów i noclegów,
– koszty materiałów dydaktycznych.
Okres spłaty: 12-36 miesięcy (spłata w równych ratach miesięcznych).
Termin składania wniosków:
Nabór od 18 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://cofund.org.pl/projekty/pozyczki-na-ksztalcenie
http://inwestujwrozwoj.pl/
http://inwestujwrozwoj.pl/termin-zakonczenia-drugiego-naboru-wnioskow-o-pozyczke/
Kontakt:  
http://inwestujwrozwoj.pl/#contact
https://cofund.org.pl/kontakt

Ważne pożyczki na edukację dorosłych
Wysokość wsparcia 600 – 100.000 zł, pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów; umorzenie: 20 – 25% kwoty pożyczki.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}