OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Geologia

400.000 zł.
nagrody dla projektów geologicznych
Program wspiera przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, w szczególności nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania oraz osiągnięcia naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, działające według polskiego prawa i zgłaszające do konkursu własne osiągnięcia.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA HONOROWA
Budżet programu: 400.000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne, prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, działające według polskiego prawa i zgłaszające do konkursu własne osiągnięcia.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, w szczególności nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania oraz osiągnięcia naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze. Pod uwagę będą brane także prace, mające potencjalnie pozytywny wpływ na pozycję Polski w świecie.
Do konkursu można zgłaszać jedynie przedsięwzięcia, których realizacja została ukończona.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Środowiska.
Konkurs jest przeprowadzany w 4 kategoriach:
– przemysł, innowacje (rozumiane jako inwestycja, usługa, produkt, technologia, analityka);
– dorobek, fundamentalne odkrycie (wynikające z własnej, twórczej pracy naukowo-badawczej);
– młodzi;
– popularyzacja geologii i geośrodowiska.
W konkursie mogą zostać przyznane 4 nagrody główne.
Zwycięzcy, otrzymają tytuł honorowy, statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną, a wyróżnieni uczestnicy dyplom. Wyróżnieni mogą otrzymać także nagrodę pieniężną.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
18 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/rusza-konkurs-ministra-srodowiska-nagroda-geologia-2018/
Kontakt:  
Sekretariat Konkursu
Departament Nadzoru Geologicznego
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
konkurs.geologia2018@mos.gov.pl

Ważne nagrody dla projektów geologicznych
Budżet programu 400.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • refundacja
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja
 • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}