OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Geologia

400.000 zł.
nagrody dla projektów geologicznych
Program wspiera przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, w szczególności nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania oraz osiągnięcia naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, działające według polskiego prawa i zgłaszające do konkursu własne osiągnięcia.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA HONOROWA
Budżet programu: 400.000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne, prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, działające według polskiego prawa i zgłaszające do konkursu własne osiągnięcia.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, w szczególności nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania oraz osiągnięcia naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze. Pod uwagę będą brane także prace, mające potencjalnie pozytywny wpływ na pozycję Polski w świecie.
Do konkursu można zgłaszać jedynie przedsięwzięcia, których realizacja została ukończona.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Środowiska.
Konkurs jest przeprowadzany w 4 kategoriach:
– przemysł, innowacje (rozumiane jako inwestycja, usługa, produkt, technologia, analityka);
– dorobek, fundamentalne odkrycie (wynikające z własnej, twórczej pracy naukowo-badawczej);
– młodzi;
– popularyzacja geologii i geośrodowiska.
W konkursie mogą zostać przyznane 4 nagrody główne.
Zwycięzcy, otrzymają tytuł honorowy, statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną, a wyróżnieni uczestnicy dyplom. Wyróżnieni mogą otrzymać także nagrodę pieniężną.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
18 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/rusza-konkurs-ministra-srodowiska-nagroda-geologia-2018/
Kontakt:  
Sekretariat Konkursu
Departament Nadzoru Geologicznego
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
konkurs.geologia2018@mos.gov.pl

Ważne nagrody dla projektów geologicznych
Budżet programu 400.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Nie
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • refundacja
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja
 • nagroda