AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE

Strona internetowa bez barier

nagrody dla serwisów internetowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych najlepiej dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Zgłoszenia w ramach programu mogą przesyłać podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby prywatne.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne będące właścicielami lub administratorami polskich publicznych lub niepublicznych stron internetowych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Do konkursu można zgłaszać strony w 4 kategoriach:
1. Strony publiczne (serwisy do 100 podstron oraz serwisy powyżej 100 podstron).
2. Strony niepubliczne (serwisy do 100 podstron oraz serwisy powyżej 100 podstron).
3. Najlepsi z Najlepszych – zgłoszenia mogą dotyczyć stron mających oznaczenie „Strona Internetowa bez Barier”; Laureatów zeszłorocznej edycji Konkursu „Strona Internetowa bez Barier”; stron powstałych we współpracy z Fundacją Widzialni oraz stron audytowanych przez Fundację Widzialni.
4. Strony powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności – zgłaszane mogą być zarówno strony publiczne, jak i niepubliczne powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności (http://pad.widzialni.org ).
Opis:  
Organizatorami konkursu są: Fundacja Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.
Cel: wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego.
Pierwsze miejsca w każdej kategorii zostaną wyróżnione: statuetką, dyplomem oraz możliwością umieszczenia w serwisie specjalnego oznaczenia graficznego.
Pozostałe miejsce zostaną uhonorowane pamiątkowymi dyplomami.
Organizatorzy przyznają również nagrodę specjalną dla właścicieli lub administratorów serwisów za strony, które wyróżniły się w konkursie ciekawymi lub niestandardowymi lub innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu dostępności.
Termin składania wniosków:
31 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://konkurs.widzialni.org
Kontakt:  
Monika Szczygielska
monika.szczygielska@widzialni.org

Ważne nagrody dla serwisów internetowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda