EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Fundusz Naturalnej Energii

495.000 zł.
GRANTY NA PROJEKTY EKOLOGICZNE
Konkurs oferujący granty (do 10.000 zł) na inicjatywy dotyczące zachowania i ratowania środowiska naturalnego. Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Nagradzanych jest 6 najlepszych, autorskich pomysłów w każdym z województw objętym jego realizacją.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 495.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 10.000 zł (+ dodatkowe finansowanie 4.000 – 6.000 zł dla 3 najlepszych projektów).
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.07 każdego roku obowiązywania regulaminu.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Szkoły, przedszkola, instytucje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane i działające na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Kreatywne i niestandardowe inicjatywy na rzecz zachowania i ratowania środowiska naturalnego.
Tematy konkursowe w roku 2020:
1. Poszanowanie wody, a w szczególności działania promujące jej oszczędzanie, gromadzenie i racjonalne wykorzystanie.
2. Poszanowanie energii, a w szczególności działania promujące jej oszczędzanie oraz alternatywne źródła energii.
3. Działania odpowiadające na wyzwania związane ze zmianami klimatu.
4. Bioróżnorodność i działania sprzyjające jej poznaniu i zachowaniu.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Partnerem konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.
Cele:
– kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
– zaangażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz środowiska,
– prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy,
– wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska,
– tworzenie infrastruktury sprzyjającej działaniom z zakresu ochrony środowiska.
Nagradzanych jest 6 autorskich pomysłów w każdym z województw.
Jury konkursu, spośród wszystkich zwycięskich prac, wybiera trzy prace wyróżniające się kreatywnością i innowacyjnością.
Wybrane autorskie pomysły otrzymują dodatkowe dofinansowanie na ich rozwój i zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektów. W tym przypadku przyznane zostaje następujące dofinansowanie (oprócz grantu w wysokości 10 000 zł):
– l miejsce: 6.000 zł,
– II miejsce: 5.000 zł,
– III miejsce 4.000 zł.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
16 grudnia 2021
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie
Kontakt:  
http://www.gazsystemdlanatury.pl/kontakt

Ważne GRANTY NA PROJEKTY EKOLOGICZNE
Wysokość wsparcia 100%, 10.000 zł (+ dodatkowe finansowanie 4.000 – 6.000 zł dla 3 najlepszych projektów).
Budżet programu 495.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}