20 C
Warszawa
czwartek, 30 maja, 2024

Fundusz Naturalnej Energii

Celem programu jest wsparcie m.in. samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji autorskich pomysłów na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu. Granty otrzymują projekty dotyczące edukacji ekologicznej oraz inicjatywy realizowane na rzecz środowiska naturalnego i integracji społecznej.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
400.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, do 15.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
do 10 grudnia 2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na terenie, na którym danego roku ogłoszony jest program, i której cele statutowe są zgodne z celami programu.
Wnioskodawcą nie może być osoba fizyczna, kościół i inny związek wyznaniowy, partia polityczna lub instytucja o podobnym charakterze.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty dotyczące edukacji ekologicznej oraz inicjatywy realizowane na rzecz środowiska naturalnego i integracji społecznej.
Tegoroczne tematy do wyboru:
1. „Zielone pracownie” tworzenie miejsc i przestrzeni do edukacji ekologicznej opartej na eksperymentowaniu, rozwoju pasji, praktycznych działaniach w zielonej zagospodarowanej przestrzeni i laboratoriach oraz działania wykorzystujące stworzoną pracownię: infrastrukturę i sprzęt.
2. „Ogród marzeń”: przystosowanie terenów zieleni do poznawania, doświadczania i obserwowania przyrody. To ścieżki edukacyjne, ogrody społeczne i przyszkolne, parki i inne tereny, na których zaplanowano trwałą infrastrukturę służącą ludziom i bioróżnorodności oraz działania wykorzystujące te tereny do obcowania z przyrodą.
3. „Drzewa blisko nas”: zagospodarowanie terenów poprzez sadzenie drzew i krzewów we współpracy z nadleśnictwami oraz wydziałami w gminach i miastach odpowiedzialnymi za sadzenie drzew, zakup sadzonek i wykonanie nasadzeń.
4. „Kampanie edukacyjne”: przygotowanie działań informacyjnych i edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska, angażujące lokalną społeczność w pomaganie przyrodzie oraz zwiększanie świadomości dotyczącej wyzwań środowiskowych. Kampanie powinny cechować się innowacyjnymi pomysłami i metodami, formą dostosowaną do grupy odbiorców oraz ograniczać produkcję jednorazowych środków przekazu typu ulotki, naklejki.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Partnerem społecznym konkursu jest Fundacja „Za górami za lasami”.
Cel główny: wsparcie m.in. samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji autorskich pomysłów na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.
Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej społeczności.
2. Zaangażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz środowiska.
3. Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem utworzonych w ramach programu miejsc edukacji lub terenów zieleni.
4. Wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.
5. Tworzenie infrastruktury sprzyjającej działaniom z zakresu ochrony środowiska.
Program jest realizowany w 31 powiatach i 26 miastach na terenie całego kraju:
– powiaty: gdański, aleksandrowski, grudziądzki, toruński oraz miasta: Gdańsk, Grudziądz,
– miasto Świnoujście,
– powiaty: międzyrzecki, gryficki oraz miasta: Goleniów, Maszewo, Stargard, Lwówek, Międzychód, Strzelce Krajeńskie,
– powiaty: gryfiński, pyrzycki,
– powiaty: zielonogórski oraz miasta: Wolsztyn, Świebodzin,
– powiat legnicki oraz miasto Polkowice,
– miasta: Mińsk Mazowiecki, Karczew, Otwock, Konstancin-Jeziorna,
– powiaty: pruszkowski, Warszawa, warszawski zachodni, legionowski,
– powiat kozienicki,
– powiaty: bielski, oświęcimski oraz miasta: Bielsko-Biała, Skoczów, Jaworzno, Sławków, Chełmek, Chrzanów, Bukowno, Libiąż,
– powiaty: raciborski, kędzierzyńsko-kozielski, rybnicki, miasto: Rybnik,
– powiaty: krakowski, proszowicki oraz miasto Kraków,
– powiaty: puławski, kraśnicki, opolski, niżański, leżajski, łańcucki, rzeszowski, brzozowski, stalowowolski.
Granty w ramach naboru otrzymuje 20 lub więcej wnioskodawców.
Termin składania wniosków: 
31 lipca 2024
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Kontakt:

Temat: GRANTY NA PROJEKTY EKOLOGICZNE
Wysokość wsparcia: 100%, do 15.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 400.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Gmina
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Spółdzielnia / wspólnota mieszkaniowa
 • Powiat
 • Przedszkole
 • Koło gospodyń wiejskich
 • Ochotnicza straż pożarna
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze