KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

Scena dla tańca

250.000 zł.
dotacje na spektakle taneczne
Celem programu jest umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca pomimo istniejącej dużej liczby zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna w dziedzinie tańca.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:250.000 zł.
Wysokość wsparcia:maks. 40.000 zł.
Wkład własny:0%.
Czas trwania projektu:25 lutego – 30 listopada 2019.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Samorządowe jednostki kultury i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) dysponujące infrastrukturą i zapleczem technicznym umożliwiającym regularną prezentację repertuaru tanecznego.
2. Samorządowe jednostki kultury i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) prowadzące zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca, lub będące producentem spektaklu/i, czyli dysponujące prawami producenckimi do spektaklu/i i działające w imieniu zespołu lub artysty.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących sztukę (np. centra sztuki, galerie prezentujące projekty performatywne):
– projekty regularnej prezentacji spektakli tańca na danej Scenie (minimum 4 pokazy spektakli, przy czym mogą być prezentowane spektakle różnych zespołów lub artystów indywidualnych lub ten sam spektakl kilkukrotnie),
– projekt polegający na prezentacji wybranych spektakli tanecznych danego artysty lub zespołu na jednej lub kilku Scenach partnerskich (minimum 4 pokazy spektakli tańca).
Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją sztuki i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.
Program nie finansuje
– prezentacji spektakli w ramach festiwali oraz produkcji nowych spektakli tanecznych;
– projektów inwestycyjnych.
Opis: 
Organizatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.
Cele:
– umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca pomimo istniejącej dużej liczby zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna w dziedzinie tańca;
– budowanie publiczności spektakli tańca;
– budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli;
– działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli, które stanowią warunek sine qua non dojrzewania dzieł i dopracowywania warsztatu zarówno choreografa, jak i tancerza;
– umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca z teatrami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty performatywne.
Wnioski złożone do 15 listopada, w których stwierdzono błędy formalne, mogą zostać poprawione lub uzupełnione w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu wezwania.
Termin składania wniosków: 
7 stycznia 2019
Przewidywany termin składania wniosków:

7 stycznia 2020
 
Więcej informacji: 
http://imit.org.pl/pl/programy/departament-tanca-2.html#openProgram=2611
Kontakt: 
http://imit.org.pl/pl/kontakt.html


Ważne dotacje na spektakle taneczne
Wysokość wsparcia maks. 40.000 zł.
Budżet programu 250.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja