BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Program wydawniczy IMiT

60.000 zł.
dotacje na książki i prace o tańcu
Program przewiduje dofinansowanie publikacji wydawnictw naukowych i popularnonaukowych (pierwszych wydań wydawnictw polskojęzycznych lub pierwszych wydań tłumaczeń na język polskich) z dziedziny historii, teorii, pedagogiki tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:60.000 zł.
Wysokość wsparcia:maks. 20.000 zł., do 75% kosztów.
Wkład własny:min. 25%.
Czas trwania projektu:25 lutego – 30 listopada 2019.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ? 
Podmioty prawa polskiego prowadzące gospodarczą lub statutową działalność wydawniczą.
W Programie mogą wziąć udział:
– wydawca wraz z autorem dzieła oryginalnego w języku polskim,
– wydawca dysponujący prawami do dzieła oryginalnego w języku polskim,
– wydawca dysponujący prawami zależnymi do tłumaczenia na język polski i publikacji dzieł obcojęzycznych lub dysponujący poświadczeniem możliwości nabycia takich praw w formie listu intencyjnego lub innego dokumentu.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Publikacja wydawnictw naukowych i popularnonaukowych (pierwszych wydań wydawnictw polskojęzycznych lub pierwszych wydań tłumaczeń na język polskich) z dziedziny historii, teorii, pedagogiki tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych.
Możliwe jest dofinansowanie:
– wydania (pierwodruku) nowego dzieła naukowego lub popularnonaukowego, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji z dziedziny historii, teorii, pedagogiki tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych.
– wydania dzieł obcojęzycznych z dziedziny pedagogiki, historii i teorii tańca tłumaczonych na język polski (pierwsze polskie wydania).
Opis: 
Organizatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.
Cele:
– wzbogacenie zasobów polskojęzycznej literatury naukowej oraz popularnonaukowej z dziedziny tańca,
– rozwój naukowego dyskursu o tańcu,
– popularyzacja wiedzy z historii i teorii tańca,
– propagowanie nowoczesnej myśli pedagogicznej w dziedzinie tańca.
Współwydawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania minimum 5% nakładu Publikacji na rzecz organizatora.
Nakład dofinansowanej Publikacji musi być nie mniejszy niż 300 egzemplarzy.
Termin składania wniosków: 
7 stycznia 2019
Przewidywany termin składania wniosków:

7 stycznia 2020
 
Źródło / Więcej informacji: 
http://imit.org.pl/news/2608/57/Program-wydawniczy—VI-edycja.html
Kontakt: 
http://imit.org.pl/pl/kontakt.html

 


Ważne dotacje na książki i prace o tańcu
Wysokość wsparcia maks. 20.000 zł., do 75% kosztów.
Budżet programu 60.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja