EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, INFRASTRUKTURA SPORTOWA, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

Moja Mała Ojczyzna

900.000 zł.
dotacje dla społeczności lokalnych
W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i  opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 900.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 30.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 01.01 – 01.07.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Jednostki samorządu terytorialnego.
6. Koła gospodyń wiejskich zarejestrowane przez ARiMR.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty z zakresu:
1. Poprawy lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
2. Pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych (tablice, obeliski, izby pamięci).
3. Wsparcia infrastruktury placówek oświatowych.
4. Wsparcia infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dotację można przeznaczyć na:
– zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
– porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
– zakup artykułów spożywczych do kwoty maks. 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;
– pokrycie kosztu usługi księgowej nie przekraczającej 400 zł brutto;
– koszt tablicy informacyjnej.
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na:
1) bieżącą działalność instytucji;
2) wynagrodzenia dla koordynatorów projektu;
3) organizację zajęć, warsztatów, kursów;
4) organizację konkursów, festiwali, koncertów;
5) wycieczki, nagrody.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cel: aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.
Kapituła konkursowa wybierze 30 najlepszych projektów.
Jeden podmiot może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek.
Okres trwałości realizowanych projektów wynosi 5 lat od zawarcia umowy dofinansowania.
Termin składania wniosków:  
16 czerwca 2019  
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/
Kontakt:  
Anna Burek
T: 605 991 718
pn – pt, w godz. 9.00-16.00
anna.burek@fundacjabgk.pl
https://www.fundacja.bgk.pl/kontakt

Ważne dotacje dla społeczności lokalnych
Wysokość wsparcia do 30.000 zł.
Budżet programu 900.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja