EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

Moja Mała Ojczyzna

900.000 zł.
AKTYWIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i  opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 900.000 zł.
Wysokość wsparcia: 30.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu:  1-6 miesięcy (min. 30 dni – maks. 183 dni), 4.01-31.08.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Jednostki samorządu terytorialnego.
6. Koła gospodyń wiejskich zarejestrowane przez ARiMR.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty z zakresu:
1. Poprawy lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
2. Pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych.
3. Wsparcia infrastruktury placówek oświatowych.
4. Wsparcia infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dotację można przeznaczyć na:
– zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
– porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
– zakup artykułów spożywczych do kwoty maks. 500 zł brutto z przeznaczeniem na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;
– pokrycie kosztu usługi księgowej nie przekraczającej 500 zł brutto;
– koszt tablicy informacyjnej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cel: aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.
W ramach naboru zostanie dofinansowanych 30 najlepszych projektów.
Jeden podmiot może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek.
Okres trwałości realizowanych projektów wynosi 5 lat od zawarcia umowy dofinansowania.
Koszty niekwalifikowalne:
– bieżąca działalność Grantobiorcy (np. opłaty za media);
– wynagrodzenia dla koordynatorów Projektu;
– organizacja  zajęć, warsztatów, kursów;
– organizacja konkursów, festiwali, koncertów;
– wycieczki, nagrody;
– wyjazdy, turnusy, kolonie, itp.
Termin składania wniosków:  
31 lipca 2020  
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/
Kontakt:  
Konrad Pytlakowski
T: 601 649 771
konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl 

Ważne AKTYWIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Wysokość wsparcia 30.000 zł, 100%. 
Budżet programu 900.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}