EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

EY Financial Challenger

konkurs dla młodych doradców inwestycyjnych
Uczestnikami programu mogą być studenci wszystkich lat z kierunków ekonomicznych, biznesowych i innych działający w 3- lub 4-osobowych zespołach. Zadaniem zespołów uczestniczących w konkursie jest sprawdzenie się w roli doradcy transakcyjnego oraz uzyskanie wiedzy na temat tego jak uzyskać obraz sytuacji finansowej firm.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
NAGRODA RZECZOWA
Wysokość wsparcia: maks. 30.000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Studenci wszystkich lat z kierunków ekonomicznych, biznesowych i innych działający w 3- lub 4-osobowych zespołach.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma Ernst & Young.
Zadaniem zespołów uczestniczących w konkursie jest sprawdzenie się w roli doradcy transakcyjnego oraz uzyskanie wiedzy na temat tego jak uzyskać obraz sytuacji finansowej firm.
Etapy konkursu:
Etap I: zarejestrowane zespoły drogą elektroniczną otrzymują zadanie konkursowe oraz informacje dotyczące wymaganej formy przygotowania i przedstawienia rozwiązania.
Etap II: drugi etap podzielony jest na dwie części: Etap 2A i 2B. Zespoły z najwyższą w danym regionie ilością punktów zostaną zaproszone na dwa spotkania: wykład (Webcast) oraz prezentację zadania konkursowego do jednego z 4 miast: (Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław).
Podczas pierwszego spotkania (Etap 2A) – uczestnicy zostaną poproszeni o przygotowanie studium przypadku i przedstawią jego rozwiązanie w formie krótkiej wypowiedzi pisemnej. Do Etapu 2B, zostaną zakwalifikowane zespoły, które prześlą najlepsze podsumowanie wniosków.
Wyniki Etapu 2B zostaną zaprezentowane na naszych stronach internetowych po zakończeniu wszystkich spotkań w 4 miastach.
Do Etapu III zakwalifikują się zespoły, które w danym regionie uzyskają największą liczbę punktów podczas prezentacji (jednocześnie zdobywając wymaganą dla tego etapu minimalną liczbę punktów).
Etap III: zespoły, które wygrały Etap 2B (regionalny) zostały zaproszone do udziału w finale konkursu, podczas którego przez dwa dni pracowały nad rozwiązaniem studium przypadku a następnie przedstawiały rozwiązanie w formie ustnej prezentacji w symulowanych negocjacjach oraz odpowiadały na pytania ze strony ekspertów z EY oraz przedstawicieli funduszy Private Equity.
Nagrody dla zwycięzców konkursu (dla zespołu):
I miejsce:
– nagroda: 30 000 PLN;
– płatne 6 miesięczne praktyki w zespołach: Due Diligence, Valuation & Business Modeling, M&A lub oferta pracy dla osób posiadających tytuł licencjata (warunkiem otrzymania oferty pracy jest pełna dyspozycyjność Kandydata) w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY;
– vouchery o wartości 2 500 PLN na wybrane szkolenie managerskie lub z obszaru kompetencji osobistych,
– inne nagrody rzeczowe.
II miejsce:
– nagroda: 10 000 PLN;
– skrócony proces rekrutacji do EY (zwolnienie Uczestnika z testów kwalifikacyjnych CAPP);
– vouchery o wartości 2 000 PLN na wybrane szkolenie szkolenie managerskie lub z obszaru kompetencji osobistych z oferty EY Academy of Business;
– czytniki Amazon Kindle,
– inne nagrody rzeczowe.
III miejsce:
– skrócony proces rekrutacji do EY (zwolnienie Uczestnika z testów kwalifikacyjnych CAPP);
– iPady4 128 mini;
– inne nagrody rzeczowe.
Termin składania wniosków:  
Przewidywany termin składania wniosków:
20 listopada 2019
 
Źródło / Więcej informacji:  
http://eyfc.pl/?utm_source=EYFC_MAIN&utm_medium=LP_site_main
Kontakt:  
ey-challenger@pl.ey.com

Ważne konkurs dla młodych doradców inwestycyjnych
Wysokość wsparcia maks. 30.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda