EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Zabytkomania

Obraz Светлана Бердник z Pixabay
40.000 zł.
KONKURS FILMOWY NA TEMAT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Konkurs skierowany jest do pasjonatów sztuki filmowej oraz historii, którzy poprzez swoje prace chcą pokazywać i popularyzować dorobek materialny oraz duchowy poprzednich pokoleń. Tematem konkursu jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i duchowym poprzednich pokoleń. Uczestnicy konkursu mogą dobierać się w maksymalnie 4‐osobowe ekipy filmowe.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
NAGRODA RZECZOWA
Budżet programu: 40.000 zł (2021).
Wysokość wsparcia: 2.000 – 12.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Do udziału w konkursie można zgłosić się w ramach jednej z trzech grup:
a) GRUPA I – uczestnicy między 13 a 18 rokiem życia;
b) GRUPA II – uczestnicy powyżej 18 roku życia amatorsko zajmujący się tworzeniem filmów;
c) GRUPA  III  – uczestnicy  powyżej 18 roku życia profesjonalnie zajmujący się tworzeniem filmów.
Uczestnicy Konkursu mogą dobierać się w maksymalnie 4‐osobowe ekipy filmowe.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.
“Zabytkomania” to konkurs skierowany do pasjonatów sztuki filmowej oraz historii, którzy poprzez swoje prace chcą pokazywać i popularyzować dorobek materialny oraz duchowy poprzednich pokoleń.
Cele konkursu:
– rozwijanie pasji filmowej wśród młodych ludzi,
– upowszechnianie wiedzy o zabytkach,
– nawiązanie więzi społecznej z lokalnym dziedzictwem,
– zbudowanie społecznej świadomości wartości dziedzictwa kulturowego,
– upowszechnianie wiedzy o lokalnych tradycjach, zabytkach i ich historii,
– poznanie lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego,
– promocja wartości dziedzictwa kulturowego,
– rozwój umiejętności tworzenia krótkich form filmowych o tematyce historycznej i kulturalnej.
Nagrody w każdej z kategorii konkursowych (2021):
Grupa I (miejsca I – III): sprzęt multimedialny.
Grupa II (miejsca I – III): 8.000 zł, 5.000 zł, 2.000 zł.
Grupa III (miejsca I – III): 12.000 zł, 9.000 zł, 4.000 zł.
Uczestnik Konkursu/Ekipa filmowa może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową, wcześniej niepublikowaną i niezgłaszaną do innych konkursów.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
30 czerwca 2022
Źródło / Więcej informacji:  
http://zabytkomania.pl
Kontakt:  
zabytkomania@nid.pl

Ważne KONKURS FILMOWY NA TEMAT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Wysokość wsparcia 2.000 – 12.000 zł, 100%.
Budżet programu 40.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}