EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Zabytkomania

40.000 zł.
KONKURS FILMOWY NA TEMAT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Tematem konkursu jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i duchowym poprzednich pokoleń. Uczestnicy konkursu mogą dobierać się w maksymalnie 4‐osobowe ekipy filmowe.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
NAGRODA RZECZOWA
Budżet programu: 40.000 zł.
Wysokość wsparcia: 2.000 – 12.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Do udziału w konkursie można zgłosić się w ramach jednej z trzech grup:
a) GRUPA I – składająca się z uczestników między 13 a 18 rokiem życia,
b) GRUPA II – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujących się tworzeniem filmów,
c) GRUPA  III  – składająca  się  z  uczestników  powyżej  18  roku  życia, profesjonalnie zajmujących się tworzeniem filmów.
Uczestnicy Konkursu mogą dobierać się w maksymalnie 4‐osobowe ekipy filmowe.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Zabytkomania to konkurs filmowy, którego tematem jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i duchowym poprzednich pokoleń.
Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.
Cele:
– zbudowanie społecznej świadomości wartości dziedzictwa kulturowego,
– upowszechnianie wiedzy o lokalnych zabytkach i ich historii,
– poznanie lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego,
– budowanie tożsamości narodowej jednostki,
– promocja wartości dziedzictwa kulturowego,
– rozwój umiejętności tworzenia krótkich form filmowych i spotów o tematyce kulturalnej.
Tematem Konkursu jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki, będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i niematerialnym poprzednich pokoleń. Tegoroczna odsłona Konkursu, zatytułowana „Wokół nas”, koncentruje się na emocjach, jakie towarzyszą odkrywaniu dziedzictwa swojej okolicy. Związane z tym formy i praktyki powinny zostać przedstawione w sposób atrakcyjny wizualnie, zachęcający do zainteresowania się tematem i zgłębiania go we własnym zakresie.
Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu powinny odnosić się do hasła tegorocznej edycji „Zabytkomania – Wokół nas”, czyli ujmować dziedzictwo w związku z:
– osobistymi przeżyciami, emocjami związanymi z odkrywaniem dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy,
– osobami związanymi z przekazywaniem i kultywowaniem dziedzictwa, np. członkami rodziny, nauczycielami, lokalnymi twórcami,
– pamiątkami rodzinnymi i historiami z nimi związanymi,
– wpływem lokalnego dziedzictwa na tożsamość kulturową.
Mając na uwadze stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, Organizator zachęca, by w tegorocznej edycji Konkursu skupić się na promocji dziedzictwa kulturowego swojego miejsca zamieszkania, bez odbywania dalekich podróży.
Kategorie konkursowe:
GRUPA I: a) Film dokumentalny lub reportaż, b) Film animowany.
GRUPA II I III: a) Film dokumentalny lub reportaż, b) Film animowany, c) Spot reklamowy promujący dziedzictwo związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
Nagrody w każdej z kategorii konkursowych:
Grupa I (miejsca I – III): sprzęt multimedialny.
Grupa II (miejsca I – III): 8.000 zł, 5.000 zł, 2.000 zł.
Grupa III (miejsca I – III): 12.000 zł, 9.000 zł, 4.000 zł.
Termin składania wniosków:
30 października 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://zabytkomania.pl
Kontakt:  
zabytkomania@nid.pl

Ważne KONKURS FILMOWY NA TEMAT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Wysokość wsparcia 2.000 – 12.000 zł, 100%.
Budżet programu 40.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}