EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Zabytkomania

40.000 zł.
nagrody dla filmów związanych z dziedzictwem kulturowym
Tematem konkursu jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i duchowym poprzednich pokoleń. Uczestnicy konkursu mogą dobierać się w maksymalnie 4‐osobowe ekipy filmowe.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
NAGRODA RZECZOWA
Budżet programu: 40.000 zł.
Wysokość wsparcia: 2.000 – 12.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Do udziału w konkursie można zgłosić się w ramach jednej z trzech grup:
a) GRUPA I – składająca się z uczestników między 13 a 18 rokiem życia,
b) GRUPA II – składająca się z uczestników powyżej 18 roku życia, amatorsko zajmujących się tworzeniem filmów,
c) GRUPA  III  – składająca  się  z  uczestników  powyżej  18  roku  życia, profesjonalnie zajmujących się tworzeniem filmów.
Uczestnicy Konkursu mogą dobierać się w maksymalnie 4‐osobowe ekipy filmowe.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Zabytkomania to konkurs filmowy, którego tematem jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i duchowym poprzednich pokoleń.
Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.
Cele:
– zbudowanie świadomości społecznej wartości dziedzictwa kulturowego,
– upowszechnianie wiedzy o lokalnych zabytkach i ich historii w kontekście odzyskania niepodległości,
– poznanie lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego,
– budowanie tożsamości narodowej jednostki,
– promocja wartości dziedzictwa kulturowego,
– rozwój umiejętności tworzenia krótkich form filmowych i spotów o tematyce kulturalnej.
Kategorie konkursowe:
GRUPA I: a) Film dokumentalny lub reportaż, b) Film animowany.
GRUPA II I III: a) Film dokumentalny lub reportaż, b) Film animowany, c) Spot reklamowy promujący dziedzictwo związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
Nagrody w każdej z kategorii konkursowych:
Grupa I (miejsca I – III): sprzęt multimedialny.
Grupa II (miejsca I – III): 8.000 zł, 5.000 zł, 2.000 zł.
Grupa III (miejsca I – III): 12.000 zł, 9.000 zł, 4.000 zł.
Prace konkursowe powinny odnosić się do hasła tegorocznej edycji “Droga do wolności”, czyli ujmować dziedzictwo w związku z:
– odzyskaniem wolności przez Polskę w 1918 r.,
– osobami związanymi z odzyskiwaniem niepodległości Polski,
– miejscami związanych z początkami budowania się państwowości polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego,
– walkami o odzyskanie niepodległości,
– innymi wartościami odnoszącymi się do początków II Rzeczpospolitej.
Termin składania wniosków:
31 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://zabytkomania.pl
Kontakt:  
kontakt@zabytkomania.pl
bbauer@nid.pl

Ważne nagrody dla filmów związanych z dziedzictwem kulturowym
Wysokość wsparcia 2.000 – 12.000 zł, 100%.
Budżet programu 40.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}