16.9 C
Warszawa
wtorek, 28 maja, 2024

Aktywna tablica

Celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
55.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 80%.
1. Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą: maks. 14.000 zł.
2. Szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami: maks. 35.000 zł.
3. Szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych: maks. 35.000 zł.
4. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100.000 zł.
Wkład własny:
min. 20% (wkład własny organu prowadzącego szkołę).
Za wkład własny uznaje się:
1. Wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o  udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie.
2. Wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.
Dopuszczalne jest połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.
Jeżeli  wsparcie finansowe jest przeznaczane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?
1. Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019.
2. Szkoły ponadpodstawowe.
3. Szkoły kształcące uczniów niewidomych.
4. Szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.
5. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
6. Szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020-2023.
Wnioski o wsparcie mogą składać szkoły publiczne oraz niepubliczne.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych (szczegółowy wykaz znajduje się TUTAJ).
W obecnej edycji programu rozszerzono na kolejne lata możliwość zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz wprowadzono nowy rodzaj sprzętu i pomocy dydaktycznych – t.j. zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowe słuchawki i dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024  jest Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN).
Cel: rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko jeden raz.
W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwego do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie jest ograniczony zakresowo.
Tym samym organ prowadzący szkołę ma możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do 20% wartości całego zadania.
Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli są kosztami niekwalifikowalnymi.
Termin składania wniosków: 
15 maja 2024 (wnioski szkół do organów prowadzących)
30 maja 2024 (wnioski organów prowadzących do wojewodów)
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie MEN
Kontakt

Temat: GRANTY NA ZAKUP NOWOCZESNYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH
Wysokość wsparcia: min. 20% (wkład własny organu prowadzącego szkołę). Za wkład własny uznaje się: 1. Wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie. 2. Wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie. Dopuszczalne jest połączenie wkładu finansowego i rzeczowego. Jeżeli wsparcie finansowe jest przeznaczane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
Budżet naboru wniosków: 55.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Nie
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Szkoła
  • Powiat
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

43,704PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze