IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

European Broadband Awards

nagroda dla projektów rozwoju szerokopasmowego internetu
W ramach konkursu nagradzane są najlepsze projekty w zakresie planowania, zarządzania i wdrażania Internetu szerokopasmowego w Europie. Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać jednostki publiczne takie jak gminy, regiony i administracja Państwa Członkowskiego, społeczności lokalne, podmioty prywatne (operatorzy) oraz inne podmioty aktywnie zaangażowane w budowę sieci szerokopasmowych.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki publiczne takie jak gminy, regiony i administracja Państwa Członkowskiego, społeczności lokalne, podmioty prywatne (operatorzy) oraz inne podmioty aktywnie zaangażowane w budowę sieci szerokopasmowych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
W konkursie zostaną wyłonione i nagrodzone najlepsze projekty w zakresie planowania, zarządzania i wdrażania Internetu szerokopasmowego w Europie.
Projekty można zgłaszać w następujących kategoriach:
1. Innowacyjne modele finansowania, biznesu i inwestycji.
2. Środki redukcji kosztów i współinwestowanie.
3. Generowanie popytu i absorpcja połączeń.
4. Wpływ społeczno-gospodarczy na obszarach wiejskich i odległych.
5. Jakość i przystępność usług.
Zgłoszenia mogą dotyczyć wszystkich rodzajów projektów, bez względu na wielkość, lokalizację, technologię czy zaangażowany podmiot (publiczny lub prywatny).
Warunkiem jest ukończenie całości lub przynajmniej 65% projektu w momencie składania zgłoszenia.
Termin składania wniosków:  
28 czerwca 2019  
Źródło / Więcej informacji:  
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/06/06-05-2019-european-broadband-awards-applications-open-until-28-june 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-broadband-award
Kontakt:  
European Broadband Awards
T: +49 30 6098990 19
broadband@atenekom.eu

Ważne nagroda dla projektów rozwoju szerokopasmowego internetu
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
 • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}