FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych

1.700.000 zł.
KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI ZA GRANICĄ
Projekt przewiduje dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów składek członkowskich organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.700.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 40.000 zł (+ 10.000 zł dla beneficjentów należących do 2 lub więcej organizacji), do 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa przesyłana pocztą)
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje zrzeszające przedsiębiorców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Pokrycie kosztów składek członkowskich organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych.
Opis:  
Organizatorem projektu jest Ministerstwo Rozwoju.
Cel: zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej, zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć za granicą i wymiana doświadczeń.
Dodatkowe wsparcie w kwocie do 10.000 złotych, mogą otrzymać Beneficjenci, którzy należą do dwóch lub więcej organizacji i których łączne składki przekraczają maksymalną kwotę dotacji.
Wnioskodawca powinien opłacić składki w terminie najpóźniej do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy dofinansowania.
Termin składania wniosków:
20 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rozwoj/dotacje-dla-organizacji-przedsiebiorcow
Kontakt:  
Ministerstwo Rozwoju
Departament Rozwoju Inwestycji (DRI)
T: (22) 262 93 67 lub (22) 411 98 47
sekretariatDRI@mr.gov.pl

Ważne KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI ZA GRANICĄ
Wysokość wsparcia maks. 40.000 zł (+ 10.000 zł dla beneficjentów należących do 2 lub więcej organizacji), do 100%.
Budżet programu 1.700.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Izba gospodarcza
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}