GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA

Racjonalna gospodarka odpadami – selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

SELEKTYWNE ZBIERANIE I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
Celem programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów a także ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów.

Rodzaj wsparcia; POŻYCZKA
DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Wysokość wsparcia: 1. Dotacja:
– do 80% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych;
– do 100 % kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF;
– do 50% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych przedsięwzięć.
2. Pożyczka:
– dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.
Wkład własny: min. 0-50% (dotacja), 0% (pożyczka).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Dla zadań polegających na budowie lub modernizacji stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
– jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;
– przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego;
– spółdzielnie.
2. Dla zadań polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowanie i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych : posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności”.
3. Dla zadań na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF:
– Polski Związek Łowiecki,
– Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych.
4. Rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez:
– zapobieganie powstawaniu odpadów,
– ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów.
Termin składania wniosków:
24 sierpnia 2020 – 30 czerwca 2022
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-11 
Kontakt:  
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
T: 22 45 90 530
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl

 


Ważne SELEKTYWNE ZBIERANIE I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
Wysokość wsparcia 1. Dotacja: - do 80% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych; - do 100 % kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF; - do 50% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych przedsięwzięć. 2. Pożyczka: - dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
 • pożyczka
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}