KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

PO Produkcja filmowa – Priorytet I: Rozwój projektu

9.000.000 zł.
dotacje na rozwój projektów filmowych
Program przewiduje wsparcie dla projektów filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych: autorskich, o tematyce historycznej oraz serii animowanych dla młodego widza lub widowni familijnej. Dofinansowanie przedsięwzięcia nie może przekraczać 50% planowanych kosztów przedsięwzięcia dla filmów zwykłych i 70% – dla tzw. “filmów trudnych”.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu:: 9.000.000 zł., w tym:
5.000.000 zł (film fabularny),
1.000.000 zł (film dokumentalny),
3.000.000 zł (film animowany – w tym seria).
Wysokość wsparcia: do 50-70%, do 50.000 zł – 500.000 zł.
Wkład własny: min. 30-50%,
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Producenci filmowi.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Rozwój projektu filmów:
– autorskich (pełnometrażowych fabularnych, dokumentalnych i animowanych, średniometrażowych dokumentalnych i animowanych);
– o tematyce historycznej (pełnometrażowych fabularnych, dokumentalnych i animowanych, średniometrażowych dokumentalnych);
– serii animowanych dla młodego widza lub widowni familijnej niebędących filmem trudnym.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Dofinansowanie przedsięwzięcia nie może przekraczać 50% planowanych kosztów przedsięwzięcia dla filmów zwykłych (normalnych) i 70% – dla filmów trudnych.
Pozostała część środków w ramach budżetu rozwoju projektu musi pochodzić z innych źródeł (wkład własny producenta, koproducentów, sponsorów, inwestorów, fundusze strukturalne itp.).
Wkład rzeczowy w ramach środków zgromadzonych przez producenta, poza wnioskowaną dotacją z PISF, nie może stanowić więcej niż 50% łącznej wartości tych środków.
Dofinansowania nie można otrzymać na projekty filmów:
– mikrobudżetowych,
– koprodukcji mniejszościowych,
– których development został już raz dofinansowany.
Termin składania wniosków:
24 lutego 2019
27 maja 2019
9 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.pisf.pl/dotacje/programy-operacyjne/po-2019
Kontakt:  
Polski Instytut Sztuki Filmowej
T: + 48 22 42 10 130
pisf@pisf.pl

Ważne dotacje na rozwój projektów filmowych
Wysokość wsparcia do 50-70%, do 50.000 zł – 500.000 zł.
Budżet programu 9.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • dotacja