EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Europeans For Peace

dotacje na międzynarodowe wymiany młodzieży
Program przewiduje wsparcie projektów uczniowskich wymian międzynarodowych. W ramach dofinansowanych projektów młodzi ludzie o różnym pochodzeniu powinni współpracować ze sobą, po to aby móc żyć w różnorodnym społeczeństwie oraz poznawać inne kraje i kultury. Wnioski o dofinansowanie mogą składać szkoły i pozaszkolne instytucje edukacyjne, które organizują wymiany młodzieży z Niemiec, a także z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Izraela.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Wysokość wsparcia:maks. 30.000 euro.
Wkład własny:wymagany, ale jego wysokość nie została określona.
Czas trwania projektu:1 lipca 2019 – 31 sierpnia 2020.
Partner zagraniczny:TAK
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Szkoły i pozaszkolne instytucje edukacyjne, które organizują wymiany młodzieży z Niemiec, a także z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Izraela.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Projekty uczniowskich wymian międzynarodowych.
W ramach dofinansowanych projektów młodzi ludzie o różnym pochodzeniu powinni współpracować ze sobą, po to aby móc żyć w różnorodnym społeczeństwie oraz poznawać inne kraje i kultury.
Opis: 
Organizatorem programu jest Fundacja „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”.
Cel: zachęcanie młodych ludzi do aktywności na rzecz praw człowieka i wartości demokratycznych.
Kosztami kwalifikowalnymi w ramach programu są: koszty podróży, koszty zakwaterowania i wyżywienia, sprzętu, materiałów, niezbędnych opłat, itp.
Uczestnicy projektów powinni być w wieku od 14 do 25 lat.
Maksymalna liczebność grupy z danego państwa: 15 osób.
Termin składania wniosków:
14 stycznia 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
14 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji: 
www.europeans-for-peace.de
Kontakt: 
http://www.stiftung-evz.de/kontakt.html


Ważne dotacje na międzynarodowe wymiany młodzieży
Wysokość wsparcia maks. 30.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja