EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE

Erasmus +: Akcja 1 – Mobilność edukacyjna

MOBILNOŚĆ W INSTYTUCJACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Program finansuje projekty, w ramach których osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz rozwijać umiejętności językowe. Realizowane projekty umożliwiają uczniom podjęcie stażu w zagranicznym przedsiębiorstwie lub w placówce kształcenia zawodowego. Program umożliwia także zapoznanie się z nowymi metodami uczenia zawodu oraz wspiera podnoszenie kompetencji osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Czas trwania projektu: maks. 1-2 lata, 1.06-31.12.2020.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego (ang. VET organisation) tzn. podmioty, które prowadzą statutową działalność edukacyjną i dydaktyczną w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.
Organizacje niebędące organizacjami kształcenia i szkolenia zawodowego mogą uczestniczyć w projekcie tylko jako część konsorcjum.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Mobilność uczniów – wsparcie zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą przez osoby uczące się zawodu oraz podwyższanie ich umiejętności językowych (staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju).
Staże i praktyki zagraniczne są przeznaczone dla:
– uczniów szkół zawodowych i technicznych;
– osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
– absolwentów – tzw. „recent graduates” (mobilność musi być zrealizowana w ciągu 1 roku od ukończenia nauki przez uczestnika).
Długość wyjazdu na staż /praktykę zagraniczną:
– min. 2 tygodnie – maks. 3 miesiące (staże krótkoterminowe),
– 3-12 miesięcy (długoterminowe staże ErasmusPro – staże długoterminowe umożliwiające młodym ludziom zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, których oczekują od nich pracodawcy).
2. Mobilność kadry – projekty stwarzające możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, podniesienia kompetencji zawodowych, pedagogicznych oraz językowych oraz rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.
Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mogą:
– brać udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
– uczestniczyć w praktykach typu job shadowing lub szkoleniach w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego;
– prowadzić kursy i szkolenia w zagranicznych instytucjach partnerskich, w tym w instytucji wnioskującej oraz w instytucjach należących do konsorcjum.
Wyjazdy o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, trwające od 2 dni do 2 miesięcy, są przeznaczone dla osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, takich jak:
– nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych;
– doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych;
– osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Organizatorem programu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+.
Dofinansowanie projektu obejmuje koszty związane z podróżą, wsparciem indywidualnym uczestnika mobilności oraz wsparciem organizacyjnym dla placówki.
We wniosku mobilności wnioskująca placówka musi przedstawić europejski plan rozwoju organizacji/szkoły (European Development Plan), określający obszary wymagające poprawy, zgodność działań w projekcie z potrzebami i specyfiką placówki oraz długofalowe korzyści wynikające z udziału w projekcie.
Termin składania wniosków:
5 lutego 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/akcja-1/
Kontakt:  
http://erasmusplus.org.pl/kontakt-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/

Ważne MOBILNOŚĆ W INSTYTUCJACH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Szkoła wyższa
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}