1,1 C
Warszawa
wtorek, 29 listopada, 2022

Dom Kultury+

Celem programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
2.500.000 zł.
Wysokość wsparcia:
Zadanie 1:
I część zadania: maks. 10.000 zł, do 100%.
II część zadania: maks. 30.000 zł, do 95%.
Zadanie 2: maks. 50.000 zł, do 95%.
Wkład własny:
Zadanie 1:
I część zadania: 0%.
II część zadania: min. 5%.
Zadanie 2: min. 5%. 
Czas trwania projektu:
14.02-14.11.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST.
2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.
O dofinansowanie w Zadaniu I – INICJATYWY LOKALNE nie mogą ubiegać się beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2020-2022).
O dofinansowanie w Zadaniu II – PARTNERSTWO LOKALNE nie mogą ubiegać się beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w roku 2022 ani podmioty, które nigdy nie były beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalnej.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o realizację jednego z dwóch rodzajów zadań:
Zadanie I. INICJATYWY LOKALNE,
które składa się z dwóch części:
– Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
– Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.
W realizacji I i II części Zadania I – INICJATYWY LOKALNE uczestniczy wskazany przez NCK animator, pełniący funkcję doradczą i wspierającą.
Zadanie II – PARTNERSTWO LOKALNE polegające na realizacji kompleksowych działań i obejmujące:
– powołanie zespołu zadaniowego oraz zawiązanie partnerstwa lokalnego;
– przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu pracy ze społecznością lokalną i współpracy partnerskiej w obszarze kultury;
– wypracowanie pomysłu i realizację projektu o charakterze procesowym w oparciu o wnioski z diagnozy;
– ewaluację zadania i opracowanie planu kontynuacji współpracy.
W kompleksowej realizacji Zadania II – PARTNERSTWO LOKALNE uczestniczy wskazany przez NCK mentor, pełniący funkcję doradczą i wspierającą.
Opis:
Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury (NCK).
Cel: inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.
Termin składania wniosków: 
19 grudnia 2022
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Anna Pasznik
Narodowe Centrum Kultury
Zastępca Kierownika Działu Programów Dotacyjnych
T: +22 350 95 79
w godz. 10.00-14.00
email:

Temat: GRANTY NA NOWATORSKIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE
Wysokość wsparcia: Zadanie 1: I część zadania: maks. 10.000 zł, do 100%. II część zadania: maks. 30.000 zł, do 95%. Zadanie 2: maks. 50.000 zł, do 95%.
Budżet programu: 2.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
621ObserwującychObserwuj

Najnowsze