KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

PO Produkcja filmowa – produkcja filmów animowanych

12.000.000 zł.
dotacje na produkcję filmów animowanych
Program oferuje wsparcie dotyczące produkcji filmów animowanych. Dofinansowanie nie może przekroczyć od 50% do 70% budżetu (w zależności od rodzaju filmu). Dotacje można uzyskać na produkcję filmów autorskich, filmów o tematyce historycznej, produkcji dla młodego widza lub widowni familijnej, dzieł o znaczącym potencjale frekwencyjnym oraz koprodukcji mniejszościowych z polskim reżyserem.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 12.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 50%-70%, 200.000 – 3.000.000 zł.
Wkład własny: min. 30-50%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Producenci filmowi.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Filmy autorskie (pełnometrażowe, średniometrażowe oraz krótkometrażowe.
2. Filmy o tematyce historycznej (pełnometrażowe, średniometrażowe, krótkometrażowe).
3. Filmy pełnometrażowe o znaczącym potencjale frekwencyjnym.
4. Koprodukcje mniejszościowe z udziałem polskiego reżysera.
5. Filmy dla młodego widza i widowni familijnej (średniometrażowe, krótkometrażowe i seria).
Opis:  
Organizatorem programu jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Elementy wniosku składanego w wersji elektronicznej:
– pełna nazwa wnioskodawcy oraz adres i pozostałe dane kontaktowe producenta,
– adres korespondencyjny,
– dane dotyczące dokumentów rejestrowych producenta (numer KRS, NIP, REGON),
– określenie wysokości i formy wnioskowanego dofinansowania,
– szczegółowe informacje o projekcie i krótki opis filmu,
– harmonogram produkcji filmu,
– budżet przedsięwzięcia ze wskazaniem źródeł finansowania,
– oświadczenie o spełnianiu określonych w Ustawie oraz Rozporządzeniu warunków dla otrzymania dofinansowania,
– cel wyprodukowania filmu.
Termin składania wniosków:
24 lutego 2019
27 maja 2019
9 września 2019
Przewidywane terminy składania wniosków:
15 lutego 2020
25 maja 2020
7 września 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.pisf.pl/aktualnosci/komunikat-ws-programow-operacyjnych-2019
https://www.pisf.pl/aktualnosci/programy-operacyjne-na-rok-2019
https://www.pisf.pl/dotacje/programy-operacyjne/po-2018
Kontakt:  
Polski Instytut Sztuki Filmowej
T: + 48 22 42 10 130
pisf@pisf.pl

 


Ważne dotacje na produkcję filmów animowanych
Wysokość wsparcia maks. 50%-70%, 200.000 – 3.000.000 zł.
Budżet programu 12.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja