INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, TRANSPORT

Dofinansowanie dróg samorządowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej

335.999.000 zł.
dotacje na inwestycje drogowe
Program przewiduje dotacje na projekty dotyczące inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Ponadto można uzyskać dofinansowanie na utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu. 
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
335.999.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 50% (75% w przypadku obiektów zabytkowych).
Wkład własny:
min. 50% (25% w przypadku obiektów zabytkowych).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Województwa, powiaty i miasta na prawach powiatu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie:
– inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
– utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2.000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
– remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.
Opis:
 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Infrastruktury.
Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dysponentem tych pieniędzy jest minister finansów, działający w porozumieniu z ministrem infrastruktury, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.
Termin składania wniosków:
8 lutego 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
7 lutego 2020
Źródło / Więcej informacji:
 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej
Kontakt:
 
Ministerstwo Infrastruktury
Wydział Sieci Drogowej w Departamencie Dróg Publicznych
ul. Chałubińskiego 4/6 , 00-928 Warszawa
T: 22 630-12-91, 22 630-17-00
kancelaria@mib.gov.pl

 


Ważne dotacje na inwestycje drogowe
Wysokość wsparcia maks. 50% (75% w przypadku obiektów zabytkowych).
Budżet programu 335.999.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja