OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Wiem czym oddycham

180.000 zł.
zakup czujników do monitorowania jakości powietrza
Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Budżet programu: 180.000 zł.
Wysokość wsparcia: czujnik o wartości 1.800 zł.
Czas trwania projektu: 24 miesiące.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Wszyscy – tzn.szkoły, przedszkola, gminy, świetlice, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, parafie, a także poszczególni mieszkańcy chcący zainstalować czujnik na swoich domach.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Instalacja czujników monitorujących jakość powietrza.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Aviva.
Cele:
– zwiększenie wśród lokalnych społeczności świadomości jakości powietrza w Polsce poprzez stałe mierzenie czujnikami jakości powietrza (nie rzadziej niż 24 razy na dobę),
– przesyłanie danych z czujników przez pocztę elektroniczną oraz umieszczanie tych danych w bezpłatnych i ogólnodostępnych serwisach internetowych.
W ramach konkursu uczestnik za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.wiemczymoddycham.pl zgłasza lokalizację, w której miałby zostać zamontowany czujnik.
Zgłoszenie musi zawierać wskazanie lokalizacji (wraz z adresem) oraz podmiotu lub osoby, która będzie beneficjentem (wraz z jej danymi, w szczególności adresem e-mail). Ten sam uczestnik może zgłosić kilka lokalizacji.
W ramach konkursu zostanie wybranych 100 lokalizacji, w których zostaną zamontowane czujniki. Wybór odbędzie się na podstawie głosowania internetowego, które trwa od 1 października do 5 grudnia 2018,
Wartość pojedynczego czujnika wraz z abonamentem wynosi 1.800 zł.
Opłatę abonamentową za dostęp czujnika do sieci komórkowej pokrywa Fundacja Aviva. Koszt poboru prądu, który szacowny jest na ok. 20 zł rocznie, pokrywa Beneficjent.
Termin składania wniosków:
27 października 2018
Przewidywany termin składania wniosków:

26 października 2019
Więcej informacji:  
https://wiemczymoddycham.pl/
Kontakt:  
Fundacja Aviva
T: 668 982 108
fundacja@aviva.pl

Ważne zakup czujników do monitorowania jakości powietrza
Wysokość wsparcia czujnik o wartości 1.800 zł.
Budżet programu 180.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda