KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych

60.000 zł.
dotacje na naukę budowy instrumentów ludowych
Celem programu jest nauka i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Wnioski w ramach programu mogą składać osoby fizyczne, szkoły, organizacje pozarządowe, domy kultury. Organizatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 60.000 zł.
Wysokość wsparcia: Warsztaty organizowane instytucjonalnie
(Priorytet I):
– maks. 6.000 zł (honorarium mistrza),
– maks. 4.000 zł (koszty organizacyjne).
Warsztaty indywidualne (Priorytet II):
– maks. 5.000 zł (honorarium mistrza),
– maks. 3.000 zł (honorarium ucznia za wykonanie projektu instrumentu).
Wkład własny: jest wymagany w Priorytecie I, ale jego wysokość nie została określona. Nie wymagany w Priorytecie II.
Czas trwania projektu: 1.01-31.12 roku następującego po roku ogłoszenia naboru wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne, szkoły, organizacje pozarządowe, domy kultury.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Organizowanie przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których artyści – muzycy ludowi i moderatorzy przekazują umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie budowy instrumentów ludowych.
2. Indywidualne kursy nauki budowy instrumentów  ludowych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.
Cele:
– nauka i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń;
– stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem i wykreowania swoistego „produktu regionalnego” jako elementu tożsamości;
– zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy instrumentów i upowszechnianie fachu twórców instrumentów – wspieranie młodych artystów muzyków.
Termin składania wniosków:
30 listopada każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://imit.org.pl/news/2586/67/Szkola-mistrzow-budowy-instrumentow-ludowych-edycja-2019/d,imit-programy-szczegoly.html
Kontakt:  
Brygida Błaszczyk-Podhajska
Główny specjalista ds. programowych
brygida.blaszczyk@imit.org.pl
T. 22 829 20 15
http://imit.org.pl/pl/kontakt.html

Ważne dotacje na naukę budowy instrumentów ludowych
Wysokość wsparcia Warsztaty organizowane instytucjonalnie (Priorytet I): - maks. 6.000 zł (honorarium mistrza), - maks. 4.000 zł (koszty organizacyjne). Warsztaty indywidualne (Priorytet II): - maks. 5.000 zł (honorarium mistrza), - maks. 3.000 zł (honorarium ucznia za wykonanie projektu instrumentu).
Budżet programu 60.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}