KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych

60.000 zł.
dotacje na naukę budowy instrumentów ludowych
Celem programu jest nauka i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Wnioski w ramach programu mogą składać osoby fizyczne, szkoły, organizacje pozarządowe, domy kultury. Organizatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 60.000 zł.
Wysokość wsparcia: Warsztaty organizowane instytucjonalnie
(Priorytet I):
– maks. 6.000 zł (honorarium mistrza),
– maks. 4.000 zł (koszty organizacyjne).
Warsztaty indywidualne (Priorytet II):
– maks. 5.000 zł (honorarium mistrza),
– maks. 3.000 zł (honorarium ucznia za wykonanie projektu instrumentu).
Wkład własny: jest wymagany w Priorytecie I, ale jego wysokość nie została określona. Nie wymagany w Priorytecie II.
Czas trwania projektu: 1.01-31.12 roku następującego po roku ogłoszenia naboru wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne, szkoły, organizacje pozarządowe, domy kultury.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Organizowanie przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których artyści – muzycy ludowi i moderatorzy przekazują umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie budowy instrumentów ludowych.
2. Indywidualne kursy nauki budowy instrumentów  ludowych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.
Cele:
– nauka i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń;
– stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem i wykreowania swoistego „produktu regionalnego” jako elementu tożsamości;
– zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy instrumentów i upowszechnianie fachu twórców instrumentów – wspieranie młodych artystów muzyków.
Termin składania wniosków:
30 listopada każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://imit.org.pl/news/2586/67/Szkola-mistrzow-budowy-instrumentow-ludowych-edycja-2019/d,imit-programy-szczegoly.html
Kontakt:  
Brygida Błaszczyk-Podhajska
Główny specjalista ds. programowych
brygida.blaszczyk@imit.org.pl
T. 22 829 20 15
http://imit.org.pl/pl/kontakt.html

Ważne dotacje na naukę budowy instrumentów ludowych
Wysokość wsparcia Warsztaty organizowane instytucjonalnie (Priorytet I): - maks. 6.000 zł (honorarium mistrza), - maks. 4.000 zł (koszty organizacyjne). Warsztaty indywidualne (Priorytet II): - maks. 5.000 zł (honorarium mistrza), - maks. 3.000 zł (honorarium ucznia za wykonanie projektu instrumentu).
Budżet programu 60.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja