WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Dla Białorusi

dotacje dla organizacji białoruskich
Program ma na celu wspieranie inicjatyw obywatelskich służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz zwiększaniu zaangażowania obywateli w życie publiczne na Białorusi. Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji obywatelskich. Wnioski można składać w języku angielskim, białoruskim, polskim lub rosyjskim.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 15.000 euro.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji społecznych.
Dotacje mogą otrzymać też inne podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyżej opisanych celów programu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przedsięwzięcia dotyczące:
1. Pobudzania aktywności obywatelskiej między innymi poprzez:
– włączanie mieszkańców Białorusi w życie społeczne na poziomie lokalnym i krajowym;
– kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży poprzez działania edukacyjne;
– wsparcie rozwoju trzeciego sektora.
2. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz upowszechniania postaw tolerancji.
3. Poszerzanie dostępu do niezależnej informacji, rozwijanie nowych mediów mających wpływ na budowanie zaangażowania społecznego obywateli.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Batorego.
Cel: wspieranie inicjatyw obywatelskich służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz zwiększaniu zaangażowania obywateli w życie publiczne na Białorusi.
Wnioski można składać w języku angielskim, białoruskim, polskim lub rosyjskim.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy.
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi
Kontakt:  
Dominika Kupniewska
T: 22 536 02 06
Marlena Nowak
T: 22 536 02 79
belarus@batory.org.pl

Ważne dotacje dla organizacji białoruskich
Wysokość wsparcia maks. 15.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}