KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
35.000 zł.
dotacje na projekty przyrodnicze

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 35.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 20.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 1 marca – 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
konkurs o USA dla młodzieży

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA NAGRODA PIENIĘŻNA Składanie wniosków przez internet: TAK Partner zagraniczny: NIE Kto może wziąć udział?   Uczniowie szkół średnich wszystkich typów. Opis:   Organizatorem programu jest Fundacja Wspomagania Wsi. Cel konkursu: pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE
25.000 zł.
konkurs na prace prezentujące przedsięwzięcia gospodarcze z przeszłości

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA Budżet programu: 25.000 zł. Wysokość wsparcia: 1.500 – 8.000 zł., 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Młodzieży szkolna. 2. Lokalni i regionalni dziennikarze. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
dotacje dla projektów dotyczących kodowania

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Wysokość wsparcia: maks. 400 euro. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: październik roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pozarządowe z […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
660.000 zł.
dofinansowanie projektów edukacji matematycznej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 660.000 zł. Wysokość wsparcia: nie określono. Wkład własny: nie jest wymagany. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE
300.000 zł
dotacje na zajęcia programowania dla dzieci

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 300.000 zł. Wysokość wsparcia: 3.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: od 18 września roku, w którym ogłoszono nabór wniosków do 28 lutego kolejnego roku. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE
4.000.000 zł.
dotacje na edukację dotyczącą historii Polski

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 4.000.000 zł. Wysokość wsparcia: do 90%, 5.000 – 70.000 zł. Wkład własny: min. 10%. Czas trwania projektu: maks. do 14 grudnia roku ogłoszenia konkursu. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE
1.000.000 zł.
dotacje na projekty o języku polskim

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: min. 10.000 – maks. 75.000 zł., maks. 90% (w uzasadnionych przypadkach 100%). Wkład własny: min. 10% (w uzasadnionych przypadkach 0%). Czas trwania projektu: 31 marca – 20 listopada roku, […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, FIRMY, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA
30.000 zł.
wsparcie dla innowacji w dziedzinie energetyki

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 30.000 zł. Wysokość wsparcia: 15.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Firmy, w tym start-upy, zatrudniające mniej niż 50 […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE
120.000 zł.
wsparcie dla filmów o zabytkach lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA NAGRODA RZECZOWA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 120.000 zł. Wysokość wsparcia: 3.000 – 10.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: filmy muszą być wyprodukowane po 1.01.2017. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]