KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE
450.000 zł.
GRANTY NA PROJEKTY O WYBITNYCH POLAKACH

W ramach konkursu można uzyskać dotacje w wysokości 15.000 zł na realizację projektów historycznych mających przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Realizowane projekty […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE
3.840.000 zł.
EDUKACJA HISTORYCZNA, PATRIOTYCZNA I OBYWATELSKA

Niniejszy program grantowy służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać: 1. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
Obraz Myriams-Fotos z Pixabay
30.000 zł.
KONKURS NA TEMAT OZE

Główne cele konkursu to: 1. Upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. 2. Przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}