KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI
wsparcie dla projektów promujących porozumienie między narodami

Konkurs ma na celu uhonorowanie projektów, które powinny propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzić wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponować młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dawać […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE
wsparcie dla młodych architektów, konserwatorów i artystów

Przedmiotem Konkursu są dyplomowe prace magisterskie podejmujące w sposób oryginalny i twórczy problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego, które zostały obronione w bieżącym lub minionym roku kalendarzowym. W konkursie mogą wziąć udział studenci wyższych szkół […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}