KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE
4.000.000 zł.
EDUKACJA HISTORYCZNA, PATRIOTYCZNA I OBYWATELSKA

Program współfinansuje projekty z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowane do wszelkich grup społecznych i wiekowych. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski a w […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
Obraz congerdesign z Pixabay
40.000 zł
GRANTY NA ZAŁOŻENIE MINI SADU

Konkurs przewiduje dofinansowanie przeznaczone na założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant może zostać przeznaczony na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy). […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE
Image by pikabum on Pixabay
1.000.000 zł.
DOTACJE NA PROJEKTY O JĘZYKU POLSKIM

Program oferuje dofinansowanie projektów popularyzujących wiedzę o języku polskim (takich jak m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, gry, warsztaty, zabawy oraz portale internetowe). Wnioski o […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}