KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

AKTUALNE TEMATY, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA
250.000 euro.
dotacje na ochronę bioróżnorodności

Program oferuje wsparcie projektów dotyczących bioróżnorodności realizowanych na terenach kopalń wapienia oraz kruszyw naturalnych należących do firmy będącej jego organizatorem. Nagradzane projekty są podzielone na dwie główne grupy, z których każda obejmuje trzy […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
konkurs MSZ dla studentów

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}