WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
685.000 zł.
dotacje na wymiany uczniów

Konkurs jest adresowany do młodzieży z polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rówieśników z krajów partnerskich. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 95% na wymiany młodzieży z takimi państwami […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
polsko-izraelskie spotkania młodzieży

Program jest przeznaczony dla osób pomiędzy 20 a 35 rokiem życia z Polski i Izraela, które są edukatorami, studentami albo aktywistami zainteresowanymi tematem międzykulturowości, historii relacji polsko-żydowskich czy dialogu polsko-żydowskiego i które działają […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
1.600.000 zł.
dotacje na wspólne, polsko-ukraińskie pobyty w Polsce

Program finansuje pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież poznaje kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
430.000 zł
dotacje na współpracę polsko-czeską

Celem programu jest rozwój współpracy polsko-czeskiej. Projekty muszą być realizowane z co najmniej jednym partnerem czeskim i mają dotyczyć m.in. takich zagadnień jak: tradycja niepodległościowa, obywatelska i wolnościowa Polaków i Czechów, polsko-czeska współpraca […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE
stypendia na studia w USA

Program oferuje stypendia dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie “graduate” kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich. Z programu wyłączone są studia medyczne wymagające bezpośredniego […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}