WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZWALCZANIE UBÓSTWA
200.000 zł.
dotacje na dożywianie dzieci

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 200.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%, maks. 10.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego: 1. Organizacje pozarządowe […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
ok. 500.000 zł.
dofinansowanie spotkań na temat wyrównania szans młodzieży

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 50.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 5.000 zł. Wkład własny: preferowane projekty z 20% wkładem własnym (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego albo rzeczowego – pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.). […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, NIEINWESTYYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
wsparcie projektów lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów edukacyjnych

Rodzaj wsparcia DOTACJA STYPENDIUM Finansowanie ZALICZKA Budżet programu Wysokość wsparcia Wkład własny 0%. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   Osoba fizyczna lub prawna. Na co można uzyskać wsparcie ?   Projekty realizowane […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
250.000 zł
dotacje na projekty dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 250.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 5.000 zł. Wkład własny: wymagany, lecz jego wysokość nie została określona („Fundacja nie finansuje w całości planowanych Projektów, ale je dofinansowuje”). Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy. Rozpoczęcie […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
1.000.000 zł.
dotacje na projekty młodych ludzi z małych miast i wsi

Rodzaj wsparcia DOTACJA Finansowanie ZALICZKA Budżet programu 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia maks. 40.000 zł., do 80%. Wkład własny min. 20%. Czas trwania projektu maks. 15 miesięcy, od 1.07 roku, w którym ogłoszono konkurs do 30.11 roku kolejnego. Partner zagraniczny NIE […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
stypendia dla ubogich maturzystów

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: min. 6.300 zł. rocznie. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Maturzyści zamierzający studiować na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich w polskich uczelniach państwowych, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE
700.000 zł.
dotacje na projekty aktywizacji młodzieży

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 700.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 40.000 zł., do 80%. Wkład własny: min. 20%. Czas trwania projektu: do końca roku kalendarzowego, w którym kończy się nabór wniosków w ramach konkursu. Partner zagraniczny: NIE Składanie […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
200.000 zł.
dotacje dla placówek wsparcia dzieci i młodzieży

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 200.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 15.03-31.10 roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE
450.000.000 zł
dotacje na żłobki i kluby dziecięce

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 450.000.000 zł Wysokość wsparcia: do 80% Wkład własny: min. 20% Czas trwania projektu: rok kalendarzowy następujący po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
20.000 zł.
wsparcie dla animatorów sztuki współczesnej

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM NAGRODA RZECZOWA   Finansowanie: ZALICZKA   Budżet programu: 20.000 zł.   Wysokość wsparcia: 100%, maks. 20.000 zł.   Wkład własny: 0%.   Czas trwania projektu: stypendium przyznawane jest na okres 3 miesięcy.   Partner zagraniczny: NIE   […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
konkurs dla młodych w branży energetycznej

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: maks. 5.000 zł. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Studenci i absolwenci uczelni wyższych (rozpoczęty III rok […]