WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE
INNOWACJE W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA I PRZYSZŁOŚCI RYNKU PRACY

W ramach projektu można uzyskać wsparcie na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy dotyczących jednego z trzech obszarów tematycznych: – pozycji i możliwości zawodowych kobiet, – starzejącego się społeczeństwa, […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
Źródło: Fundacja Komputronik, fundacjakomputronik.pl.
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Zadaniami priorytetowymi Fundacji jest realizacja celów, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
1.000.000 zł.
DOTACJE NA INNOWACYJNE PROJEKTY EDUKACYJNE

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZDROWIE
150.000 zł
GRANTY NA WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem programu jest pomoc dla dzieci i młodzieży, którym niezbędne jest wsparcie psychologiczne, ze względu na m.in. efekty pandemii COVID-19. Wnioski o dofinansowanie mogą składać wnioskodawcy instytucjonalni pracujący z grupą dzieci/młodzieży lub na […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}