WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
Obraz Pezibear z Pixabay
13.000.000 zł.
dofinansowanie kolonii dla dzieci rolników

Program przewiduje dofinansowanie wypoczynku letniego w formie kolonii uwzględniających kwestie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Uczestnikami kolonii mogą być dzieci z rocznika 2003 oraz młodsze. Program kolonii musi uwzględniać kwestie promocji zdrowia i […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZDROWIE
dofinansowanie projektów na rzecz dobra publicznego

W ramach programu można pozyskać dotacje w zakresie wspierania działań na rzecz dobra publicznego w takich dziedzinach jak: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, dziedzictwo kulturowe, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, priorytety […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
18.333 zł.
wsparcie dla młodych projektantów

Celem programu jest wsparcie finansowe młodych projektantów oraz osób uzdolnionych artystycznie, których działalność jest związana z projektowaniem biżuterii. Wnioski mogą składać studenci uczelni artystycznych i absolwenci do 5 lat po ukończeniu uczelni. Rodzaj […]