WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
500.000 zł.
dotacje na projekty edukacyjne realizowane na wsi lub w małych miastach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 500.000 zł. Wysokość wsparcia: 3.000 – 10.000 zł. Wkład własny: 0%. Czas trwania projektu: 4-6 miesięcy, styczeń – czerwiec roku następującego po ogłoszeniu naboru wniosków. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK […]

BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, POMOC SPOŁECZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZWALCZANIE UBÓSTWA
dotacje na projekty związane z koleją

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Osoby fizyczne i prawne. Na co można uzyskać […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZDROWIE
dotacje na projekty edukacyjne dla dzieci

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Wysokość wsparcia: 3.000 – 12.000 euro. Wkład własny: nie jest wymagany. Czas trwania projektu: maks. 3 lata. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Organizacje pożytku publicznego (OPP) […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE
150.000.000 zł.
dotacje na aktywizację młodzieży

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 150.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 95%. Wkład własny: min. 5%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa). Kto może złożyć wniosek ?   1. Instytucje rynku pracy. 2. Jednostki […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SPORT, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA
1.000.000 zł
finansowanie projektów lokalnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł/rocznie. Wysokość wsparcia: nie określono (w praktyce od 500 do 9.000 zł). Wkład własny: nie określono. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
100.000 zł.
stypendia dla zdolnych uczniów

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 100.000 zł. Wysokość wsparcia: ok. 2.000 zł. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Uczniowie szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych, powierzeni w pieczę zastępczą (wychowankowie domów dziecka oraz podopieczni […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
500.000 zł.
dotacje na wyjazdy dzieci do instytucji kultury

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 500.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 15.000 zł. Wkład własny: min. 10%. Czas trwania projektu: od 1.10.2018 do 31.05.2019. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ? […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE
1.000.000 zł.
dotacje na zwiększenie aktywności niepełnosprawnych z małych miast i wsi

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50.000 zł. Wkład własny: min. 10% (wkład finansowy). Czas trwania projektu: 6 miesięcy, od 10.09 roku, w którym ogłoszono nabór do 10.03 kolejnego roku. Partner zagraniczny: […]

EDUKACJA I MŁODZIEŻ, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
1.000.000 zł.
dotacje na innowacyjne projekty edukacyjne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50.000 zł. Wkład własny: min. 10%. Czas trwania projektu: od 10.09 roku, w którym ogłoszono nabór do 30.06 kolejnego roku. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez […]

AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZASOBY LUDZKIE
10.000.000 zł.
dotacja na wsparcie zatrudnienia niepełnosprawnych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 95%, maks. 18.000 zł. Wkład własny: 5%. Czas trwania projektu: do 30.09.2020 Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: NIE Kto może złożyć wniosek ?   Szkoły wyższe, organizacje […]