BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY
700.000.000 zł.
dotacje na badania w branżach strategicznych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 700.000.000 zł, w tym: – INNOship: 120.000.000 zł, – INNOMOTO: 300.000.000 zł, – InnoNeuroPharm: 230.000.000 zł, – Innowacyjny recykling: 50.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25% – 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA
100.000.000 zł.
dotacje na rozwój OZE

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 200.000.000 zł., w tym: 50.000.000 zł dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii oraz 150.000.000 zł dla pozostałych projektów. Wysokość wsparcia: maks. 15.000.000 euro, do […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY
2.850.000.000 zł.
dotacje na badania i rozwój w firmach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.850.000.000 zł. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na co można uzyskać […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA
400.000.000 zł.
pożyczki na zmniejszenie zużycia energii w budynkach

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 400.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Przedsiębiorcy. Na co można uzyskać wsparcie ?   1. Budowa nowej, […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA
1.383.774.000 zł.
pożyczki dla stacji demontażu pojazdów

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 1.383.774.000 zł. Wysokość wsparcia: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: min. 25%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów. Na […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA
1.383.774.000 zł.
pożyczki na budowę infrastruktury gospodarowania odpadami

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.383.774.000 zł. Wysokość wsparcia: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: min. 25%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Jednostki samorządu terytorialnego (jst) i […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
150.991.400 zł.
dotacje i pożyczki na rewitalizację gruntów

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 150.991.400 zł. Wysokość wsparcia: – dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych; – dofinansowanie w formie pożyczki: – do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego, – […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY
20.500.000 zł.
pożyczki dla bezrobotnych i studentów

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 20.500.000 zł. Wysokość wsparcia: – do ok. 90.000 zł; czyli do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, – do ok. 25.000 zł; czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej). Wkład własny: […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, TRANSPORT
5.300.000.000 zł.
dotacje na elektromobilność

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 5.300.000.000 zł. Wysokość wsparcia: zostanie określona pod koniec roku 2018. Wkład własny: zostanie określony pod koniec roku 2018. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, PROMOCJA TURYSTYKI, TURYSTYKA
nagrody dla startupów wdrażających innowacje w turystyce

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Startupy, które mogą zgłaszać swoje produkty w dwóch kategoriach konkursowych: B2B i B2C. Na co można uzyskać wsparcie ?   Innowacyjne rozwiązania […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW
1.500.000 zł
dotacje na tłumaczenia literatury polskiej

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 1.500.000 zł. Wysokość wsparcia: do 100%. Wkład własny: 50% w przypadku kosztów druku. Czas trwania projektu: do 30 listopada roku następującego po terminie złożenia oferty. Partner zagraniczny: TAK Składanie wniosków przez internet: TAK […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, ENERGIA, FIRMY, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA
30.000 zł.
wsparcie dla innowacji w dziedzinie energetyki

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 30.000 zł. Wysokość wsparcia: 15.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Firmy, w tym start-upy, zatrudniające mniej niż 50 […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA
400.000.000 zł.
dotacje na innowacyjne technologie proekologiczne

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 400.000.000 zł. Wysokość wsparcia: – dla „fazy B+R”: 500.000 zł do 10.000.000 zł; – dla „fazy W” wysokość dofinansowania wynosi do 20.000.000 zł, ale nie więcej niż pięciokrotność dofinansowania fazy B+R. Wkład własny: […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA
2.500.000.000 zł.
pożyczki na efektywne systemy ciepłownicze w firmach

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.500.000.000 zł. Wysokość wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: min. 15% kosztów kwalifikowanych. Czas trwania projektu do 30.06.2023. Partner zagraniczny NIE Składanie wniosków przez internet TAK Kto może złożyć wniosek ?   […]