BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, gov.pl.
300.000.000 zł.
WSPARCIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH

Program przewiduje preferencyjne pożyczki wraz z możliwością otrzymania premii innowacyjnej dla przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie technologii m.in.: – produkcji „bezemisyjnego” wodoru, np. wykorzystujących energię wiatru lub słońca; – dostosowania infrastruktury […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
Obraz MichaelGaida z Pixabay
REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Program przewiduje pożyczki przeznaczone na rekultywację powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka, która jest rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez: usunięcie odpadów, remediację, działania naprawcze oraz ponowne kształtowanie funkcji lub […]

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}