BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
10.000.000 zł.
granty dla MŚP planujących ekspansję na rynki azjatyckie

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 zł. Wysokość wsparcia: do 200.000 zł, 100%. Wkład własny: 0%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają produkty, […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY
700.000.000 zł.
dotacje na badania w branżach strategicznych

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 700.000.000 zł, w tym: – INNOship: 120.000.000 zł, – INNOMOTO: 300.000.000 zł, – InnoNeuroPharm: 230.000.000 zł, – Innowacyjny recykling: 50.000.000 zł. Wysokość wsparcia: maks. 25% – 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
pożyczka na start i rozwój PES

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: Wysokość wsparcia: POŻYCZKA NA START: do 100.000 PLN. Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie 2 pożyczek. Ich łączna wartość nie może przekroczyć 200.000 zł, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy. […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY
1.150.000.000 zł.
dotacje na wdrażanie badań naukowych w firmach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.400.000.000 zł. Wysokość wsparcia: 20-70% (zgodnie z  możliwą do  przyznania intensywnością pomocy) maks. 20.000.000 zł, maks. koszt usług doradczych = 500.000 zł, maks. koszt prac eksperymentalnych = 450.000 zł. Wkład własny: 30-80%. Partner […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY
2.850.000.000 zł.
dotacje na badania i rozwój w firmach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 2.850.000.000 zł. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na co można uzyskać […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
45.000.000 zł.
dotacje na wdrażanie innowacji

Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 45.000.000 zł (I termin), 70.000.000 zł (II termin). Wysokość wsparcia: 70% lub 50% w komponencie usługowym (zgodnie z  możliwą do  przyznania intensywnością pomocy). Maks. 20- 70% w komponencie inwestycyjnym (zgodnie z możliwą do […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA, IT, PROMOCJA TURYSTYKI, TURYSTYKA
nagrody dla startupów wdrażających innowacje w turystyce

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Startupy, które mogą zgłaszać swoje produkty w dwóch kategoriach konkursowych: B2B i B2C. Na co można uzyskać wsparcie ?   Innowacyjne rozwiązania […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA
1.383.774.000 zł.
pożyczki dla stacji demontażu pojazdów

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: REFUNDACJA Budżet programu: 1.383.774.000 zł. Wysokość wsparcia: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: min. 25%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów. Na […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA ŚRODOWISKA
1.383.774.000 zł.
pożyczki na budowę infrastruktury gospodarowania odpadami

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 1.383.774.000 zł. Wysokość wsparcia: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny: min. 25%. Partner zagraniczny: NIE Składanie wniosków przez internet: TAK Kto może złożyć wniosek ?   1. Jednostki samorządu terytorialnego (jst) i […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
150.991.400 zł.
dotacje i pożyczki na rewitalizację gruntów

Rodzaj wsparcia: DOTACJA POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 150.991.400 zł. Wysokość wsparcia: – dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych; – dofinansowanie w formie pożyczki: – do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego, – […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY
20.500.000 zł.
pożyczki dla bezrobotnych i studentów

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 20.500.000 zł. Wysokość wsparcia: – do ok. 90.000 zł; czyli do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, – do ok. 25.000 zł; czyli do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej). Wkład własny: […]