BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI
10.000.000 zł.
granty dla MŚP planujących ekspansję na rynki ZEA i Kenii

Program dotacyjny wspierający działania mające na celu ekspansję zagraniczną na rynki Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Kenii. Budżet naboru wynosi 10.000.000 zł. Beneficjentami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają produkty, usługi […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, GOSPODARKA ODPADAMI, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, TRANSPORT
2.500.000.000 zł.
dotacje i pożyczki na innowacyjne technologie środowiskowe

Program dla firm planujących inwestycje w technologie środowiskowe. W ramach programu można liczyć na wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko. Wnioskodawcy mają do dyspozycji dotacje oraz […]

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW
1.500.000 zł
dotacje na tłumaczenia literatury polskiej

Program dotacyjny dla wydawców tłumaczeń polskiej literatury. Dofinansowanie można otrzymać na tłumaczenia literatury pięknej, utworów należących do szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej, literatury faktu, utworów historycznych oraz literatury dla dzieci i młodzieży. […]